Publicerad: 2013-09-29 00:00 | Uppdaterad: 2014-10-29 10:34

Koppling mellan fästingbett och köttallergi

Kolhydraten alfa-gal, som finns i fästingars mag- och tarmkanal, kan orsaka allergi mot rött kött efter fästingbett. Det visar ny forskning från Karolinska Institutet och Södersjukhuset.

Under fyra år har cirka 50 patienter med allergi mot nöt-, fläsk- och lammkött följts på medicinmottagningen på Södersjukhuset. Det har då visat sig att patienter med köttallergi har allergiantikroppar mot ett kolhydrat som heter alfa-gal och som finns i fästingens mag- och tarmkanal. De nya rönen har presenterats i vetenskapstidskriften Allergy och uppföljande studier är på gång.

– Upptäckten har gjort att vi nu kan säga att det finns en stark koppling mellan fästingbett och köttallergi. Vid fästingbett exponeras vi för alfa-gal och riskerar att utveckla allergi, säger Marianne van Hage, professor i klinisk immunologi vid Karolinska Institutet, som lett forskningsarbetet.

Det vanligaste symtomet på köttallergi är nässelutslag, men patienten kan också få svåra allergiska reaktioner, anafylaxi, som i värsta fall kan vara livshotande. Svullnad i ansiktet, munhåla/svalg och magproblem är andra reaktioner. Diagnosen försvåras av att symtomen kommer först mellan två till sju timmar efter att patienten har ätit kött och inte nödvändigtvis varje gång kött ingått i måltiden.

Forskarna konstaterar att det sannolikt finns ett mörkertal när det gäller köttallergi, eftersom antalet fästingar ökar och därmed också risken för fästingbett. De flesta som får fästingbett utvecklar dock inte köttallergi.

Den experimentella delen av forskningen drivs av professor Marianne van Hage och hennes forskargrupp, där Maria Starkhammar ingår och ansvarar för den kliniska forskningen vid Södersjukhuset. Forskningen finansieras med anslag Vetenskapsrådet, Stockholms läns landsting, Hjärt-Lungfonden, Astma- och Allergiförbundet med flera organisationer.

Publikation

Hamsten C, Starkhammar M, Tran TA, Johansson M, Bengtsson U, Ahlén G, Sällberg M, Grönlund H, van Hage M
Identification of galactose-alpha-1,3-galactose in the gastrointestinal tract of the tick Ixodes ricinus; possible relationship with red meat allergy
Allergy, 2013 Apr;68(4):549-52, doi: 10.1111/all.12128. Epub 2013 Feb 18