Publicerad: 2014-04-22 14:14 | Uppdaterad: 2014-04-22 14:52

Proteiner avslöjar dödlig malaria hos barn

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tog sjukdomen malaria 627 000 människoliv år 2012, till största delen från barn under 5 år. Nu har ett internationellt forskarlag kommit underfund med hur man skulle kunna särskilja patienter med en lättare form av malaria från de som utvecklar betydligt svårare och mer dödliga varianter – och på så sätt öka möjligheten till adekvat behandling.

Bild på mygga.Det är forskare från KTH och Karolinska institutet som genom verksamheten vid Science for Life Laboratory (SciLifeLab) samarbetat med forskare från England och Nigeria och därigenom kommit fram till nya forskningsrön. I förlängningen kan forskningsresultaten, som publiceras i tidskriften PLOS Pathogens, innebära både att liv kan räddas och att det mänskliga lidandet blir mindre.

Forskarna har studerat blodprover från barn som kommit in till sjukhus och kliniker i Nigeria. Barnen har haft typiska malariasymptom, så som allvarliga feberattacker, som i ett senare skede ibland utvecklas till svår malaria. Det är ofta här problemen uppstår, eftersom barn som drabbats av en dödlig form av malaria kan skickas hem med för ”enkel” behandling.

För att komma fram till resultaten har forskarna analyserat mer än 1 000 olika proteiner i blodprover från drygt 700 barn, varav 500 var malariasmittade. De hittade 13 proteiner som kan särskilja patienter med okomplicerad malaria från de med betydligt svårare versioner med allvarliga komplikationer. Dessa proteiner fanns i större utsträckning i blodet hos de barn som utvecklat en allvarlig malariainfektion.

Studien har letts av Peter Nilsson, professor i proteomik vid KTH och SciLifeLab. Från Karolinska Institutet har bland andra Mats Wahlgren, professor i klinisk parasitologi vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, deltagit. Forskningen har bland annat finansierats genom anslag från VINNOVA, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Vetenskapsrådet, Svenska vetenskapsakademin och Karolinska Institutet Distinguished Professor Award.

Publikation

Affinity proteomics reveals elevated muscle proteins in plasma of children with cerebral malaria.
Bachmann J, Burté F, Pramana S, Conte I, Brown B, Orimadegun A, et al
PLoS Pathog. 2014 Apr;10(4):e1004038