Publicerad: 2012-06-12 00:00 | Uppdaterad: 2015-06-10 11:13

Koppling mellan dålig munhygien och cancerrisk

En ny studie från Karolinska Institutet och Helsingfors universitet visar på ett möjligt samband mellan dålig mynhygien och ökad risk för cancer och för tidig död. I studien, som publiceras i BMJ Open, har forskarna undersökt förekomsten av dental plack och överlevnaden respektive dödsorsak hos en stor grupp patienter.

Dental plack är en tunn och oftast färglös bakteriebeläggning på tänderna. De mikroorganismer som finns i plack förekommer naturligt i munhålan och är vanligen ofarliga. Men om beläggningen inte tas bort kan den medföra att det bildas syror som orsakar karies. Placken kan också mineraliseras och omvandlas till tandsten.

I den nu publicerade studien ingick 1390 parodontalt friska personer mellan 30 och 40 år. Studiedeltagarna genomgick en tandundersökning 1985, där bland annat tobaksvanor och mängden plack på tandytorna registrerades. Deltagarna följdes sedan fram till 2009, alltså i över 20 års tid. Uppgifter från dödsorsaksregistret och socioekonomiska data har också ingått i forskarnas analyser.

Resultatet av studien visar att 4,2 procent av deltagarna avlidit vid en medelålder av 60 år för män och 61 år av kvinnor. Det fanns en statistiskt säkerställd skillnad i mängden plack mellan de som avlidit och de som fortfarande lever. Förekomst av dental plack var kopplad till närmare 80 procents ökad risk att dö i förtid. Dödsorsaken bland kvinnor var oftast bröstcancer och bland männen ett antal olika former av cancer.

Med andra ord kan mängden dental plack under lång tid ha betydelse för utvecklande av cancer, menar forskarna. Det är därför viktigt med en noggrann munhygien för både individen och folkhälsan i stort. Mer forskning behövs dock för att säkerställa resultaten.

Publikation

The association of dental plaque with cancer mortality in Sweden. A longitudinal study.
Söder B, Yakob M, Meurman J, Andersson L, Söder P
BMJ Open 2012 ;2(3):