Publicerad: 2019-09-06 10:29 | Uppdaterad: 2019-09-06 13:32

Kommentar om utlåtande från Göteborgs universitet om misstänkt oredlighet i forskning

Karolinska Institutets (KI) prorektor Karin Dahlman-Wright anmäldes i juli 2018 för misstanke om oredlighet i forskning. För att undvika misstankar om jäv träffade KI i augusti 2018 en överenskommelse med Göteborgs universitet om att handlägga utredningen.

Rådet för utredning om misstänkt oredlighet i forskning m.m. vid Göteborgs universitet har nu avgivit sitt utlåtande till KI. I utlåtandet anses bland annat att KI:s prorektor i ett fall gjort sig skyldig till oredlighet i forskning. Beslut i oredlighetsärendet kommer att fattas av KI:s rektor i enlighet med gällande regelverk, vilket innebär att berörda författare kommer att få möjlighet att yttra sig över innehållet i utlåtandet. Därefter fattar rektor beslut utifrån samlat underlag. 

Prorektor är utsedd av konsistoriet (universitetsstyrelsen). Ordföranden Mikael Odenberg har därför kallat konsistoriet till extra sammanträde på måndag kl 17.30.