Publicerad: 2021-09-01 08:00 | Uppdaterad: 2023-09-06 10:59

KLOK-pris till AKA-gruppen vid BMA-programmet för arbete med verksamhetsintegrerat lärande

AKA-gruppen inom Biomedicinska analytikerprogrammet laboratoriemedicin tar emot prispengar och skulptur för KLOK-priset 2021.
Vinnare av KLOK-priset 2021. Foto: Jenny Flygare.

AKA-gruppen (adjungerad klinisk adjunkt) inom Biomedicinska analytikerprogrammet laboratoriemedicin har tilldelats pris för sitt ledarskap och arbete som skapat förutsättningar för hög kvalitet i verksamhetsintegrerat lärande (VIL).

KLOK-priset (Kliniskt lärande genom organisations- och kompetensutveckling) delas ut till en klinisk verksamhet där gott ledarskap och en organisation med lärande i fokus främjar verksamhetsförlagd utbildning av hög kvalitet.

Hej Lisa Wiklund! Kan du berätta mer om hur ni organiserat ert arbete?

- Via gemensamma möten, lärarakademier, programråd, utbildningsnämnd och inte minst personliga kontakter med kursansvariga bidrar vi till att skapa ett gott samarbete där vi utgör en brygga mellan verksamhet och utbildning. Vi har under året skapat ett årshjul som är synkroniserat med det årshjul som används vid programmet.

- Vi organiserar också en uppskattad handledarutbildning med toppbetyg avseende nöjdhet. Den leds av representanter från AKA-gruppen och genomförs minst två gånger/läsår. Den bidrar till att ge handledare ökad kompetens inom det pedagogiska området. Kursen utvecklas ständigt och bidrar till att vi har kompetenta och motiverade handledare som känner till lärandemål och krav som ställs från lärosätet. Kursen fyller ett behov, utöver andra pedagogiska utbildningar, eftersom vi ständigt behöver rekrytera nya handledare och dessa måste snabbt kunna ta emot studenter på ett professionellt sätt.

- Dessutom är vi i AKA-gruppen involverade i pågående forskningsaktiviteter. Ett exempel är peer learning som genomförs som ett forskningsprojekt och implementerats i våra olika VFU-kurser. Vi har varit involverade i projekt som utvecklat IPL-aktiviteter för biomedicinska analytiker och vi har också initierat ett projekt som ska leda till att vi kan utvärdera om mentorskap kan leda till färre avhopp under grundutbildningen.

Vilken respons får ni ifrån studenterna?

- Enkäter som delats ut efter avslutad VFU ger en total studentnöjdhet på 90-95 %. Studenter som genomfört peer learning har också intervjuats. Det visar sig att de tycker att de utvecklar viktiga kunskaper som behövs i utövandet av den kommande professionen. De nämner ökat ansvar, förberedelse för att lära upp kollegor, att teori och praktik vävs ihop samt att de tar mer egna initiativ när de fått utöva peer learning under en VFU-kurs.

Glasskulptur i form av en glödlampa.
KLOK-priset 2021, framtaget av studenter vid Riksglasskolan i Orrefors. Foto: Thomas Nixon.

Hur ska ni använda prissumman på 50 000 kr i ert fortsatta arbete?

- Det funderar vi på just nu! Det känns väldigt roligt att vi har fått ett bidrag och vi hoppas kunna göra någon aktivitet och utbildning tillsammans, som gör att vår gruppkänsla stärks ytterligare. 

Lisa Wiklund är PhD., Leg. Biomedicinsk analytiker och Adjungerad klinisk adjunkt.

Mottagare av priset 2021

Kerstin Silfverberg, Edona Dushi, Camilla Linder, Johanna Rönnqvist, Elin Xu, Pia Andersson, Lynda Eneh, Peggy Bergquist och Lisa Wiklund.

KLOK-priset delades ut på lärardagen 29 september, arrangerad av Enheten för Undervisning och lärande. 

Om VIL

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan mellan högre utbildning och arbetsliv. VIL kan ske i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök, auskultation eller fältstudier inom öppen och sluten hälso- och sjukvård, omsorg eller annan relevant verksamhet.

Pedagogik i VIL finns verktyg och resurser, som exempelvis introduktion till verksamhetsintegrerat lärande och studerandeprocessen som visar vem som ansvarar för vad under VIL. 

Kontakt

Jenny Flygare Forskare