Publicerad: 2016-11-29 16:38 | Uppdaterad: 2016-11-30 13:30

KI:s vicerektor ”Årets förenare” inom life science

Alexander von Gabain, vicerektor för innovation och samverkan vid KI, har utsetts till ”Årets förenare” av tidningen Life Science Sweden, för att han ökar ”… samarbetet mellan akademi, profession och näringsliv, med entreprenören längs fram.”

Alexander von Gabain. Foto Andi BrucknerTillsammans med tio andra personer lyfts KI:s vicerektor med särskilt ansvar för innovation och samverkansfrågor, Alexander von Gabain, fram i tidningens Life Science Swedens lista över Sveriges mest inflytelserika personer inom life science.

– Detta är ett erkännande för KI:s ambitiösa arbete med att förstärka innovationsarbetet, vid sidan av att också vara en ledande akademiska institution inom forskning och utbildning, säger Alexander von Gabain.

Han har sedan han tillträdde posten för drygt två år sedan startat ett innovationsråd vid Karolinska Institutet som förenar akademi, näringsliv och sjukvård. Rådets representanter har tagit fram en innovationsstrategi som steg för steg har bockats av. Bland annat har man enat KI:s många aktörer inom innovation och entreprenörskap under ett gemensamt paraply – KI Innovation Support 4U. Syftet med sammanslagningen är att förenkla för forskare, studenter och lärare att ta sin idé vidare.

– Det svenska innovationsklimatet är väldigt bra. Men många organisationer arbetar isolerat med samma fråga – att öka vad som kommer ut från akademin och industrin. Tyvärr är det svårt att nå kritisk massa på detta sätt. Därför är det viktigt att se över hur man kan använda existerande resurser på bäst sätt, säger Alexander von Gabain.

Under de senaste åren har KI också tecknat ett flertal strategiska samarbetsavtal med industrin samt genomfört en innovationsdag för KI:s studenter.

Genom att fortsätta främja samarbete mellan akademi, sjukvård och näringsliv hoppas Alexander von Gabain att fler innovationer ska komma patienten och samhället till nytta.