Publicerad: 2024-04-25 06:00 | Uppdaterad: 2024-04-26 11:43

KI:s rektor: ”Ahmadreza Djalali offer för ett cyniskt spel av Irans regering”

Fotomontage för att uppmärksamma att det är åtta år sedan som Ahmadreza Djalali fängslades under ett yrkesmässigt besök i Iran.
Den 25 april var det åtta år sedan som Ahmadreza Djalali greps vid ett yrkesmässigt besök i Iran. Foto: Amnesty International/Ulf Sirborn.

Den 25 april var det åtta år sedan Ahmadreza Djalali, svensk medborgare som doktorerat i katastrofmedicin vid Karolinska Institutet, greps under ett besök i Iran. Karolinska Institutets rektor Annika Östman Wernerson och prorektor Martin Bergö uppmanar i ett öppet brev till Sveriges utrikesminister, kabinettsekreterare och utbildningsminister att använda alla tillgängliga medel för att öka pressen på Iran att frige doktor Djalali och andra svenska medborgare som är offer för ett cyniskt spel.

Brevet i dess helhet: 

Till utrikesminister Tobias Billström, kabinettsekreterare Jan Knutsson och utbildningsminister Mats Persson.

Tillståndet för de personer som på orättfärdiga och rättsvidriga grunder sitter fängslade i Iran blir allt värre ju längre tiden går. Den senaste tidens upptrappade nivåer avseende säkerhetsläget i regionen medverkar dessutom till en eskalerad och alltmer komplex situation. 

Minst två svenska medborgare, Ahmadreza Djalali och Johan Floderus, finns i den här gruppen av fångar. Det är synnerligen angeläget att den svenska regeringen gör allt som står i dess makt för att se till att de båda friges och kan återvända hem till Sverige och till sina familjer.

Rektor Annika Östman Wernerson och prorektor Martin Bergö
Rektor Annika Östman Wernerson och prorektor Martin Bergö skriver ett öppet brev till regeringen där de vädjar om att med alla medel säkra frigivningen av Ahmadreza Djalali och andra svenska medborgare i Irans fängelser. Foto: Martin Stenmark.

Karolinska Institutet (KI) har en mångårig relation till och engagemang för läkaren och forskaren i katastrofmedicin, Ahmadreza Djalali. Han kom till KI som doktorand 2008 och disputerade fyra år senare. 

Han var därefter anknuten till KI fram till 2016 och var också knuten till universitet i bland annat Belgien och Italien inom sitt expertområde, katastrofmedicin. Våren 2016 befann han sig i Iran, inbjuden för en serie konferenser och föreläsningar. 

Den 25 april, för åtta år sedan, greps han av iransk polis och dömdes året därpå till döden efter en rättegång som saknade allt vad som rimligen kan begäras för att kunna kallas rättvis och rättssäker. 

Rättsprocessen präglades av fabricerade bevis, påhittade anklagelser, erkännanden framtvingade under hot och tortyr, en hemlig domstolsförhandling och brist på närvarande juridiskt stöd.   

Ahmadreza Djalali har under dessa åtta år som gått tvingats leva under ständiga hot om avrättning. Hans hälsa har försämrats kraftigt på grund fruktansvärda levnadsförhållanden i kombination med avsaknad av rimlig hälso- och sjukvård. Hans kontakter med familjen hemma i Sverige har varit starkt begränsad, liksom hans möjligheter att samtala med advokat eller andra stödpersoner.   

Omvärldens reaktioner mot Irans behandling av Ahmadreza Djalali har varit omfattande och protesterna har inkluderat mängder av akademiska kollegor och Nobelpristagare världen över, kraftfullt uttalande från EU-parlamentet, aktiviteter, protestbrev och namninsamlingar från nationella och internationella organisationer, engagemang från många enskilda politiker och mycket annat.

Vi är också medvetna om att den svenska regeringen, under alla dessa år som förflutit, varit tydlig med att domen mot och behandlingen av Ahmadreza Djalali är helt oacceptabel. 

Men trots alla opinionsyttringar och manifestationer har i praktiken inget hänt. Vår högt värdera kollega sitter fortfarande fängslad under orimliga förhållanden och med ett dödshot hängande över sig. 

Vi har under senare tid konstaterat att Johan Floderus orättfärdiga gripande och fångenskap fått mycket uppmärksamhet och vi tänker att detta i grunden är bra eftersom det förhoppningsvis också gynnar situationen för Ahmadreza Djalali – och även sätter ett skarpare ljus på Irans övergripande cyniska spel där oskyldiga människors liv används som insats för att tillskansa sig fördelar på den internationella arenan. 

Samtidigt går tiden och vi som står i ständig kontakt med Ahmadreza Djalalis familj känner en allt större frustration över att inget händer i hans fall. 

Vi vill därför vädja till den svenska regeringen att använda alla till buds stående medel för att öka pressen på Iran och tydligt kräva att samtliga svenska medborgare som sitter oskyldigt fängslade i Iran omedelbart får återvända till Sverige. 

Ljusmanifestation vid UD i Stockholm 

Svenska Amnesty bjuder in och uppmuntrar allmänheten att komma till Gustav Adolfs Torg i Stockholm, utanför UD den 26 april. 

Där hålls en ljusmanifestation med möjlighet att tända ett ljus för att uppmärksamma Ahmadreza Djalalis fall.

Tid: 26 april, kl 15.30-16.30 
Plats: Utanför UD, Gustav Adolfs Torg, Stockholm