Publicerad: 2021-11-10 14:31 | Uppdaterad: 2022-02-03 15:27

KI:s klimatnätverk: Det finns massor av sätt att bidra till ett bättre klimat

Bild från klimatmanifestationen, fyra personer står utomhus med plakat.
Bild från klimatmanifestationen den 22 oktober. Från höger: Bo Franzén, Ester Gubi, Shervin Shahnavaz och Dorien Teckla Beeres.

Den 31 oktober började FN:s tretton dagar långa klimattoppmöte COP26 i syfte att påskynda åtgärder mot målen i Parisavtalet och FN:s klimatkonvention. Shervin Shahnavaz, en av medlemmarna i klimatnätverket på KI, har under de senaste veckorna haft mycket fokus på klimatfrågorna.

Vad har KI:s klimatnätverk gjort i samband med COP26?

– Inför COP26 deltog flera av oss i den globala klimatmanifestationen den 22 oktober tillsammans med Researchers Desk, en ideell förening med klimatengagerade forskare som träffar och pratar med ungdomar och allmänheten vid manifestationerna. Några av oss formulerar just nu en motion till Klimatriksdagen med förslag till åtgärder som är relaterade till klimatförändringar och hälsa hos barn och ungdomar. I COP26 har hälsofrågorna kopplade till klimatförändringarna blivit särskilt uppmärksammade tack vare WHOs konferens om ämnet. Klimatnätverket kommer att följa upp konferensen och alla är välkomna att delta, säger Shervin Shahnavaz, universitetsadjunkt vid Kompetenscentrum för psykoterapi, vid institutionen för klinisk neurovetenskap.

–  Under klimattoppmötet var jag också på Kulturhuset där forskare från bland annat Bolin Centre är samlade till och med 12/11, sänder live från klimattoppmötet och diskuterar de klimatrelaterade frågorna med allmänheten och forskare.

Hur knyter FN:s klimatmål an till KI:s verksamhet?

– FN:s klimatmål handlar kort och gott om att hålla den globala temperaturökningen vid 1,5 grader. Extrem värme, översvämningar, torka, skogsbränder, orkaner och pandemier till följd av klimatförändringar påverkar människors hälsa direkt. Dessa i sin tur orsakar traumatiska upplevelser, fattigdom och hemlöshet, otrygghet och orättvisor, vilka indirekt försämrar människors hälsa. Därför har KI, som har visionen att verka för en bättre hälsa för alla, en självklar och viktig funktion vad gäller arbetet mot klimatförändringar. WHOs rapport ”Health Argument för Climate Action” är en inspirationskälla i detta sammanhang..

Hur har klimatarbetet på KI förändrats under de senaste åren?

– KI har under de senaste åren arbetat intensivt med integrering av hållbarhetsmålen i Agenda 2030 i sin verksamhet och har utvecklat en klimatstrategi som nu präglar KI:s nya handlingsplan för klimat och miljö. Dessa är i linje med Parisavtalet och sträcker sig över en rad områden. Flera nya nätverk med fokus på klimatfrågor både inom KI och i samverkan med andra universitet är under utveckling, till exempel Stockholm trio och Viable Cities. Rådet för miljö och hållbar utveckling och våra miljösamordnare med stöd hos rektor och prorektorn har haft en aktiv och drivande roll i detta arbete.

Vad kan vi på KI göra i vår vardag på jobbet för att bidra?

– Det finns massor av sätt att vara med och bidra, till exempel genom att välja klimatvänliga resor med tåg eller digitala möten i stället för flygresor, som är en av KI:s största utsläppsposter. Genom samverkan med sitt lokala hållbarhets- och miljöombud finns möjlighet att hjälpa till med KI:s klimatmål och implementering av handlingsplan på den egna arbetsplatsen. Via engagemang i klimatnätverket, kontakt med rådet för miljö och hållbarutveckling och deltagande i aktiviteter som arrangeras på KI, kan både idéer, nya nätverk och forskningsprojekt i frågor som rör klimat och hälsa skapas. Sist men inte minst är det viktigt att som lärare införa klimatfrågor i undervisningen.

Klimatnätverk för alla på KI

KI:s klimatnätverk bildades av KI-medarbetare med syftet är att samla klimatengagerade medarbetare för att tillsammans bidra till ett klimatsmart och hållbart arbete i hela organisationen. I dag har ett fyrtiotal medlemmar från sju institutioner och flera avdelningar anslutit sig.

Läs mer om KI:s klimatnätverk