Publicerad: 2022-04-13 10:29 | Uppdaterad: 2022-04-13 10:40

KI:s klimatarbete i topp bland svenska lärosäten

Karolinska Institutet logotyp på fasad
Karolinska Institutet landar på en tredjeplats i en klimatrapport. Foto: Ulrich Schulte

Organisationen Klimatstudenterna har nyligen släppt rapporten Climate Action Ranking, där de rankar svenska lärosäten efter deras klimatarbete. I årets rapport hamnade KI på en tredjeplats.

Rankningen baseras på lärosätets faktiska utsläpp och utsläppsminskningar samt deras ambitionsnivå för en framtida hållbar utveckling. Resultatet baseras på svar från en undersökning som lärosätena själva besvarat. Poäng gavs inom följande fyra kategorier:

  • Flygutsläpp
  • Minskning av flygutsläpp
  • Mål, handlingsplaner och mätning
  • Måluppfyllelse

I årets rapport deltog 23 av Sveriges lärosäten. Karolinska Institutet tilldelas 85 av totalt 100 poäng, vilket ger en tredjeplacering, tätt efter Sveriges Lantbruksuniversitet (89,5 poäng) och Kungliga Tekniska Högskolan (95 poäng).  

Om Klimatstudenterna

Klimatstudenterna är en studentdriven organisation vars syfte är att hjälpa lärosäten att leda vägen i klimatomställningen. Målet är att snabbt växa till en nationell och internationell studentrörelse med lokala klimatstudentgrupper på alla lärosäten. Syftet med rapporten är att sätta press på svenska lärosäten att bli fossilfria.