Publicerad: 2018-12-21 11:02 | Uppdaterad: 2019-01-08 09:05

KI uppvaktade H.M. Drottning Silvia 75 år

Karolinska Institutet uppvaktade H.M Drottning Silvia med anledning av hennes 75-årsdag på en mottagning på Stockholms slott den 19 december. KI representerades på rektors uppdrag av professorerna Maria Eriksdotter, Lars-Olof Wahlund, Bengt Winblad (alla tre vid NVS) samt Ylva Olsson, projektledare för magisterutbildningarna i demensvård.

Under uppvaktningen uttrycktes KI:s uppskattning över Drottningens betydelse och insatser för forskningen och utbildningen vid KI. I synnerhet vad gäller demensområdet där Drottningens arbete för att utveckla vården och omsorgen för demenssjuka i Sverige lett till ökat fokus på demensfrågorna.

NVS forskning om demenssjukdom diskuterades liksom magisterutbildningen i demensvård för läkare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Där framhölls det goda samarbetet mellan Stiftelsen Silviahemmet och KI samt att Drottningens eget engagemang starkt bidragit till att dessa utbildningar startat.

Maria Eriksdotter, prefekt vid NVS, lämnar över KI-present till H.M. Drottningen

Ylva Olsson, projektledare för magisterutbildningarna i demensvård vid KI, överlämnar present till H.M. Drottningen

Professor Lars Wahlund, NVS, överlämnar present till H.M. Drottningen

Professor Bengt Winblad, NVS, överlämnar en present till H.M. Drottningen