Publicerad: 2024-02-14 11:05 | Uppdaterad: 2024-03-28 14:42

KI uppdragsutbildning i samarbete för bättre elevhälsa

2 personer som skriver under ett avtal
Från höger: Jan Petersson, Enhetschef Uppdragsutbildning Karolinska Institutet och Susanne Svensson, VD Lärarfortbildning AB. Foto: Michelle Azorbo

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning och Lärarfortbildning AB skrev den 5 februari under ett intentionsavtal om samarbete. Målet är att öka kompetensen kring elever som av skilda skäl, t.ex. neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, inte mår bra eller har svårt att nå utbildningens mål. Syftet är att ge lärare kunskaper och verktyg för att i samverkan med elevhälsan förebygga ohälsa och hinder för inlärning.

Båda parterna arbetar med kompetensutveckling av yrkesverksamma, men med lite olika målgrupper. Lärarfortbildning AB är fackförbundet Sveriges Lärares utbildningsbolag och erbjuder kompetensutveckling för lärare och skolledare, från förskola till vuxenutbildning. KI Uppdragsutbildning erbjuder fortbildning för personal, framför allt inom hälso- och sjukvården. 

-Vi är väldigt glada att vi nu inleder detta samarbete. Jag är övertygad om att vi genom att erbjuda fortbildning tillsammans kommer att hitta synergier för forskningsbaserade fortbildningar som är förankrade i skolans värld, säger Jan Petersson, enhetschef för uppdragsutbildning vid KI.

-Genom att erbjuda fortbildning tillsammans hjälps vi åt att tillgängliggöra och omsätta aktuell forskning i praktiken. Vi ser fram emot samarbetet som blir en del i vårt arbete att bidra till en likvärdig skola genom kvalitativ kompetensutveckling för lärare och skolledare, säger Susanne Svensson, VD för Lärarfortbildning AB.

Den första utbildningen som planeras är två fortbildningsdagar för skolpersonal under höstlovet 2024. 

Mer information

Profile image

Richard Markstedt

Projektledare