Publicerad: 2024-04-26 16:43 | Uppdaterad: 2024-04-27 20:26

KI-studenter hjälper nyblivna föräldrar sova gott

Gruppbild med fyra glada studenter som har grupparbete.
Det var bra stämning i arbetsgrupperna under årets KI Impact Challenge Event. Foto: Linnea Bengtsson.

Nyblivna föräldrar stod i fokus när KI Impact Challenge arrangerades under en helg, ett studentevenemang för att främja innovation. Drygt 40 studenter arbetade under två dagar med utmaningen att förbättra föräldrars hälsa och välbefinnande.

Det är den andra dagen av KI Impact Challenge, ett årligt evenemang på Karolinska Institutet där studenter jobbar i lag för att försöka lösa en hälsoutmaning. 

Årets utmaning är "Hur kan vi förbättra hälsan och välbefinnandet för blivande och nyblivna föräldrar?".

Rebekah Ding Jin, som läser bachelorprogrammet i biomedicin, tycker att temat är extra intressant eftersom det ligger utanför hennes erfarenhetsområde.

– Jag får inblick i ett ämne som jag inte har tänkt på ännu, och då lär jag mig också mer, säger hon.

Grupp under KI Impact Challenge Event.
Rebekah Ding Jin (i mitten på bild) tycker att temat för dagen är lärorikt eftersom det är ett nytt område för henne. Foto: Linnea Bengtsson.

För att ge studenterna olika perspektiv inleds eventet med föreläsningar om allt ifrån psykologiska perspektiv på föräldraskap, till innovation och problemlösning. 

Sedan delas studenterna upp i grupper, team, och ett intensivt idéarbete tar sin början. 

Föreläsningar breddar bilden

Syftet med eventet är att ge deltagarna ökad förståelse för innovation utifrån användarnas perspektiv, genom att använda sig av problem- och produktlösningsmetoden ”design thinking”. 

Till sin hjälp har varje grupp såväl expertanvändare, det vill säga föräldrar, som varsin design thinking-coach. När deltagarna intervjuat sina expertanvändare ska insikter omsättas till konkreta idéer. Det bubblar av energi. 

Chrisa Vlasiou, Filipa Alpeza och Konstantinos Koufou, som går första året på masterprogrammet i health economics, policy and management på KI, och Triphose Khonde, extern deltagare med koppling till KI, har identifierat sömnbrist som den största utmaningen.

– Vi genomförde en intervju med ett par som nyligen fick barn och de kände sig utmattade. Så nu försöker vi hitta ett sätt att förbättra deras situation genom en app, förklarar Konstantinos Koufou.

Grupparbete under KI Impact Challenge Event.
(Från vänster) Chrisa Vlasiou, Konstantinos Koufou, Filipa Alpeza och Triphose Khonde. Foto: Linnea Bengtsson.

Studenter leder evenemanget 

Nytt för i år är att en projektgrupp med studenter har arbetat i sex månader med att utforma och leda evenemanget, med stöd från styrgruppen. 

Menno Visscher, som genomför sin master i bioentreprenörskap, är en av projektgruppens medlemmar. 

– Jag tror att många här har intressanta idéer som faktiskt kan omvandlas till produkter eller tjänster, säger han.

Evenemangets projektledare Annelie Hultman upplever att konceptet med en studentprojektgrupp har varit lyckat.

Porträtt av Annelie Hultman i svart tröja.
Annelie Hultman. Foto: Linnea Bengtsson.

– Eftersom hela kärnan i design thinking är att fråga sina användare, känns det mycket bättre att kunna inkludera en projektgrupp av studenter i organiseringen av ett studentevent, säger Anneli Hultman.

Medan studenterna slutför sina prototyper och förbereder sig för den slutliga presentationen, sitter Frode Paulsen, forsknings- och innovationskoordinator på Norges idrettshøyskole i Oslo, och dricker kaffe. 

Jurymedlem från Norge

Norges idrottshögskola har startat projektet HEInnnovaSport, som är en av finansiärerna till KI Impact Challenge, och Frode Paulsen är inbjuden för att sitta med i juryn. Under kvällen ska han vara med och bedöma den bästa idén.
 

Porträtt av Frode Paulsen som dömer Impact Challenge Event.
Frode Paulsen. Foto: Linnea Bengtsson.

– För alla oss som är här handlar det om att lära oss, och leka lite allvar. Så ikväll ska jag vara sträng, säger han med ett skratt.

Evenemanget organiserades av enheten för bioentreprenörskap (vid LIME) vid KI, med KI Innovations och External Engagement Office (RSO) som medarrangörer. 

Det arrangeras som en del av, och samfinansieras genom, projektet HEInnovaSport (ett EIT HEI Initiative) samt sponsras av A Working Lab.

Om design thinking-metoden 

Design thinking är en systematisk metod för att lösa problem och utveckla nya produkter och tjänster med användarna i fokus. Metoden tillämpas i fem steg: förstå användarna, definiera problemet, ta fram idéer, göra en prototyp och testa den.

 

Vinnande team 

Ett vinnande team och en andra plats utsågs av en jury med representanter från KI Innovations och Norges idrottshögskola (HeInnovaSport) samt från psykologmottagningen Familjen Psykologi. 

Vinnande grupp: Grandy  

Grandy är en app som matchar föräldrar med volontärer för att möjliggöra möten och avlastning.

  • Dorothea Anderssen
  • Julia Matyjasiak
  • Laima Kampa
  • Sara Bressanutti

Andra placering: Sleep Right 

Sleep Right är en personanpassad webbplats som ger trötta föräldrar möjligheten att koppla upp sig till en sömncoach

  • Chrisa Vlasiou
  • Filipa Alpeza
  • Konstantinos Koufou
  • Triphose Khonde

 

Intryck från dagen

Dekorativ bild.
Bildgalleri
+ 1 image