Publicerad: 2019-11-19 12:36 | Uppdaterad: 2019-11-26 19:24

KI-student utsedd till Regional Winner i Undergradute Awards

Niklas Almqvist, läkarstudent vid KI, utsågs i oktober till ”Regional Winner Medical Sciences” i Undergraduate Awards och i helgen, 11-13 november, ägde konferensen för alla pristagare i de olika kategorierna och andra inbjudna rum. Vi bad Niklas berätta lite om konferensen.

Presentations at the conference in Dublin 2019

" Lite kort om konferensen kan man säga att vi var en samling på ca 100 personer, mestadels från Irland, Storbritannien, Kanada, USA, Singapore samt Nya Zeeland. Fokus låg mer eller mindre på att träffa varandra, samtala och ha trevligt i ett försök att hitta nya internationella kontakter och idéer för en framtida forskarkarriär i våra respektive ämnen. Dagarna ägnades åt att vi presenterade våra arbeten inför alla som var där. 

Gällande mitt arbete så handlade det om den radiologiska uppföljningen vid stroke och en potentiell ändring som skulle kunna förbättra den. I vanliga fall vid stroke gör man vid ankomst till sjukhuset en undersökning med datortomografi först utan och sedan med kontrastmedel innan man bestämmer sig för ifall patienten ska behandlas med trombolys, trombektomi eller inte alls. Ca 24 timmar efter behandling gör man en uppföljningsundersökning med datortomografi för att se ifall det uppstått några blödningar i efterskedet av stroken eller pga behandlingen. Vår teori var att det inte alltid var blödningar som man såg vid dessa uppföljningar utan även kunde vara kontrastmedel från den första undersökningen som läckt igenom blodhjärnbarriären och stannat kvar. Med hjälp av en annan typ av undersökning kallad dubbelenergi-CT tänkte vi oss att man skulle kunna skilja dessa två fall från varandra. Om så var fallet skulle det kunna leda till att fler patienter från sin behandling i sekundärpreventivt syfte tidigare vilket skulle kunna förhindra fler återinsjuknanden i stroke. Vi tittade specifikt på hur resultaten blev om man använde denna andra typ av undersökning efter trombolysbehandling och kom fram till att det i vårt fall ändrade resultatet så att ca 10% av de svar som tidigare hade varit "blödning" nu blev "ingen blödning".

Man hittade snabbt en grupp som man tyckte var kul och hängde mest med dessa, vilket för mig var det roligaste med resan. Något jag kommer ta med mig är nog inte så mycket från själva föreläsningarna utan framförallt de vänner man fick."

Kontakt

Emma Hägg Internationell Koordinator
+46852486117