Publicerad: 2022-02-15 11:07 | Uppdaterad: 2022-03-07 09:26

KI ska utbilda nyanlända läkare

Dekorativ bild
Foto: Getty Images

Karolinska Institutet erbjuder inom kort en förberedelsekurs för läkare utbildande utanför EU/EES. Uppdraget kommer från Sveriges läkarförbund som beviljats 5,7 miljoner kronor från Arbetsförmedlingen i syfte att förbättra möjligheterna för utlandsutbildade läkare att klara kunskapsprovet för svensk läkarlegitimation.

Under 24 veckor från april planeras upp till 80 deltagare få en uppdatering av sina medicinska kunskaper och stöd i att utveckla sina språkfärdigheter inom det medicinska området.

Kursen ges på distans och kommer använda sig av online-föreläsningar av specialister inom ett 30-tal olika medicinska discipliner. Studenter vid KI anlitas för att vara språkstöd och seniora läkare är mentorer för deltagarna. Målet med kursen är att deltagarna ska få bättre förutsättningar att kunna avlägga godkänt kunskapsprov på vägen mot legitimation.

Kunskapsprovet för läkare utanför EU/EES anordnas av Umeå universitet, på Socialstyrelsens uppdrag. Under de senaste fem åren har i genomsnitt en femtedel av dem som examinerats klarat provet med godkänt resultat. De viktigaste faktorerna för den låga andelen godkända deltagare är avsaknad av förberedande kurser och studiematerial samt bristande kunskaper i svenska, enligt ett pressmeddelande från Sveriges läkarförbund