Publicerad: 2020-11-05 12:49 | Uppdaterad: 2020-11-05 12:59

KI-samarbete tilldelas nästan 100 miljoner i ERC Synergy Grant

Porträtt av András Simon
András Simon. Foto: Ulf Sirborn

Professor András Simon, institutionen för cell- och molekylärbiologi (CMB), har tillsammans med två forskarkollegor verksamma i Kanada och Schweiz tilldelats närmare 100 miljoner kronor i forskningsanslag från ERC, European Research Council. Forskningsprojektet med akronymet Salamandra har som mål att med multidisciplinära metoder öka kunskaperna om hur rörelseförmågan återskapas efter en skada på nervsystemet.

Berätta om forskningsprojektet

– Det här är ett multidisciplinärt forskningsprojekt med målet att förstå hur rörelseförmåga återskapas efter en skada. Modellorganismen är salamandern som till skillnad från andra fyrbenta ryggradsdjur kan reparera det centrala nervsystemet.

– Kroppens rörelser styrs av ett komplext samspel mellan det centrala nervsystemet, det perifera nervsystemet, musklerna och omgivningen. Vi kommer till en stor att del att fokusera i projektet just på interaktionen mellan det perifera och centrala nervsystemet.

– Vi kommer att kombinera molekylära och cellbiologiska analyser i salamandrar med studier på robot- och matematiska modeller så att vi ska kunna testa och validera resultaten från in vivo-analyserna i modellerna och vice versa.

Beskriv ansökningsprocessen

– Det är ett komplext projekt som var väl förberett. Lite beroende på hur man ser på saken har vi diskuterat idéerna i 10 år men det är först de senaste årens metodologiska utveckling som gör projektet genomförbart.

– Ansökan lämnades in i november förra året och vi fick besked i slutet på oktober i år. Det har med andra ord varit en lång process med urval på tre steg. Först utvärderade en multidisciplinär kommitté med ungefär 15 forskare alla ansökningar. Som ett andra steg skickades en del av projektansökningarna till externa sakkunniga som granskade ansökningarna mer i detalj. Dessa sakkunniga bedömde bland annat kompetensen hos de sökanden och om de föreslagna projekten är genomförbara. Som ett tredje steg blev vi intervjuade av kommittén.

– Ett viktigt kriterium i utvärderingen är synergin mellan forskargrupperna som ska möjliggöra att angripa svåra forskningsfrågor.

Vad betyder forskningsanslaget?

– För min egen del betyder det arbetsro, att kunna fokusera på spännande forskningsfrågor. Här fortsätter vi inte på våra pågående projekt utan startar något nytt. Projektet hade helt enkelt inte blivit av utan stödet från ERC.

– Nu närmast skriver vi avtal med ERC om exakt startdatum och andra viktiga parametrar, till exempel vilka forskare som arbetar med projektet. Vi ser väldigt mycket fram emot att komma igång.

Vilka mål kan ni ha nått efter projektets sex år?

– Då hoppas vi att ha fått svar på en del av frågorna om hur ett ryggradsdjur kan återskapa sin rörelseförmåga efter en skada. Vi var noga med att poängtera i ansökan att projektet har en utpräglad grundforskningskaraktär, till skillnad från så kallade translationella projekt som är mer tydligt kopplade till kliniken. Men vi hoppas kunna hitta viktiga pusselbitar som lägger grunden för framtida, mer translationellt inriktade projekt.

ERC Synergy Grant 2020

Ett forskningsprojekt vid Karolinska Institutet har tilldelats ett projektanslag från ERC Synergy Grant. Professor András Simon delar på närmare 100 miljoner kronor med sina två samarbetspartners professor Auke Ijspeert, EPFL, Schweiz, och professor Dimitri Ryczko, Université de Sherbrooke, Kanada. 

ERC Synergy Grant är ett finansieringsprogram för forskningsutmaningar som är för stora för enskilda forskare att tackla på egen hand. Klimatförändringar och botemedel för cancer anges som några exempel. Anslaget är avsett för nära samarbeten mellan två till fyra forskare som har kompletterande expertområden. Bidragen uppgår till 10-14 miljoner EUR i upp till sex år. De forskningsprojekt som stöds ska enligt ERC ha potential att bli globalt viktiga.

I år har ERC skurit ner det totala Synergy Grant men antalet ansökningar var fler än tidigare. Cirka 7 procent av de sökande forskargrupperna tilldelas anslaget i mycket hård konkurrens. Av de svenska universiteten har även Göteborg och Lund tilldelats anslag.