Publicerad: 2016-03-30 19:58 | Uppdaterad: 2017-10-05 13:51

KI-professor får prestigefyllt anslag från ERC

induction of translational read-through of premature termination codons – a strategy for improved cancer therapy”.

ERC Advanced Grants riktar sig till etablerade och världsledande forskare som strävar mot banbrytande genombrott med högsta vetenskapliga kvalitet. Anslagen är upp till 2,5 miljoner euro under en femårsperiod.