Publicerad: 2024-04-16 14:31 | Uppdaterad: 2024-04-22 10:06

KI fortsatt eftertraktat som lärosäte och arbetsgivare

Studenter går framför Aula Medica en solig dag.
Aula Medica. Foto: Liza Simonsson.

Den 15 april var sista dagen att söka till utbildningar med start till höstterminen 2024. Vid dagens slut hade drygt 23 000 personer sökt en utbildning eller fristående kurs vid Karolinska Institutet. KI når dessutom höga placeringar i en ny undersökning om studenters drömarbetsplats.

KI:s läkarprogram är det program i Sverige som har flest förstahandssökande denna ansökningsomgång. 

Bachelor of Science Program in Business and Economics på Handelshögskolan i Stockholm intar listans andraplats, medan juristprogrammet på Lunds universitet är det med tredje flest förstahandssökande.

82 procent fler sökande 

Totalt har 23 124 individer anmält sig till fristående kurser och program på KI. Efter läkarprogrammet hade tandläkar- respektive psykologprogrammet flest antal sökande av KI:s program. 

Det program på KI som ökat mest vad gäller förstahandssökande är arbetsterapeutprogrammet, som har 82 procent fler förstahandssökande jämfört med föregående år.

Även efter examen är KI populärt. I slutet av mars publicerades employer branding-byrån Universums studentundersökning 2024. 

I den har över 23 000 studenter från svenska högskolor och universitet svarat på frågor om bland annat var de skulle vilja arbeta när studierna är över. 

KI betyder goda framtidsutsikter

Karolinska Institutet rankas bland topp tio i flera av undersökningens kategorier. KI hamnar till exempel på första plats på listan över drömarbetsplatser för studenter inom hälsa och medicin.

– Att Karolinska Institutet både toppar listan som framtida önskearbetsgivare för studenter inom hälsa och medicin och bibehåller ett högt söktryck till våra utbildningsprogram är självklart väldigt roligt. Vi har eftertraktade utbildningar inom samhällsviktiga funktioner som leder till hög anställningsbarhet och goda framtidsutsikter. KI är helt enkelt attraktivt som universitet såväl som arbetsplats, säger Johanna Gasslander, enhetschef vid avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd.