Publicerad: 2022-03-17 13:00 | Uppdaterad: 2022-03-17 13:09

KI-forskaren Ulrika Marklund får ERC:s konsolideringsanslag

Person håller sig för magen med illustrerat tarmsystem över tröjan.
Ulrika Marklund får ERC:s konsolideringsanslag 2022. Foto: Getty Images

Ulrika Marklund tilldelas det europeiska forskningsrådets konsolideringsanslag 2022 för forskning om hur olika neuroner inom det enteriska nervsystemet (ENS) får sin identitet.

ERC:s konsolideringsanslag tilldelas framstående forskare i Europa med sju till tolv års erfarenhet efter doktorsexamen och mycket lovande vetenskapliga resultat. Den totala finansieringen 2022 är 632 miljoner euro, i genomsnitt 2 miljoner euro per projekt i upp till fem år.

Dubbelporträtt Ulrika och Emanuela Santini.
Ulrika Marklund Foto: Johannes Frandsén

Forskningsledare: Ulrika Marklund, senior forskare vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik.

Projekttitel: Analys av en stegvis princip för cellulär diversifiering i syfte att instruera regeneration i enteriska nervsystemet (divENSify)

Sammanfattning av projekt

Det enteriska nervsystemet (ENS) består av ett stort antal olika nervcelltyper som tillsammans reglerar livsviktiga tarmfunktioner. Även om nya neuron verkar kunna bildas i det enteriska nervsystemet efter skada eller inflammation så sker ingen komplett återbildning. Ulrika Marklunds forskargrupp har nyligen åstadkommit en molekylär klassificering av enteriska nervcelltyper och har upptäckt att deras slutgiltiga identiteter formas genom en konceptuellt ny stegvis differentieringsprocess under den embryonala utvecklingen. Principen skiljer sig från hur det centrala nervsystemet bildas, där stamcellernas position avgör vilka neurontyper de mognar till. I ERC Konsolidator-projektet kommer Ulrika Marklunds forskargrupp att använda flera nya tekniker inklusive kromatinsekvensiering och virus-medierad genmanipulation för att definiera de molekylära program som reglerar nervcellsidentiteter i enteriska nervsystemet. Genom att jämföra processerna under den normala utvecklingen med den inkompletta regenerationen i den vuxna tarmen vill man hitta sätt att styra nybildning av specifika nervcelltyper i mustarmen. Med projektet hoppas hon kunna bidra till en djupare förståelse för hur neuron erhåller sin identitet i perifera nervsystemet och även bidra med ”proof-of-principle” experiment som kan öppna upp för regenerationsstrategier som behandling av neuronala tarmsjukdomar.