Publicerad: 2018-04-12 16:34 | Uppdaterad: 2018-04-19 08:50

KI-forskaren Mandus Frykman utsedd till nationell samordnare

Mandus Frykman

Regeringen utser Mandus Frykman, forskare vid Karolinska Institutet, till nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess. I denna nyinrättade funktion ska han se över hur sjukskrivningen kan utvecklas ur ett individperspektiv.

– Jag är mycket glad och stolt över uppdraget. Det är oerhört spännande och en möjlighet att vara med och påverka i större skala, säger Mandus Frykman, forskare vid LIME, institutionen för lärande, informatik, management och etik vid Karolinska Institutet.

Individen i centrum

Regeringen utsåg den 12 april Mandus Frykman till nationell samordnare för sjukskrivningsprocessen, vilket är en nyinrättad funktion. Samtidigt tillsattes en utredning för att se över sjukförsäkringen, och båda insatserna ingår i det åtgärdsprogram för sjukförsäkringen som regeringen presenterade tidigare i år.

Mandus Frykmans forskning handlar om styrelsers påverkan på hälsa och säkerhet i arbetslivet. Han är psykolog och ekonom och även verksam inom företagshälsovården.

Som nationell samordnare ska Mandus Frykman se över hur sjukskrivningsprocessen fungerar och kan utvecklas utifrån ett individperspektiv. Enligt regeringen handlar det om att utgå från individens resa genom sjukförsäkringen och sätta den i centrum.

Flera aktörer samverkar

Eftersom sjukskrivningsprocessen involverar flera aktörer, som arbetsgivare, hälso- och sjukvård, försäkringskassa och arbetsförmedling, är samverkan ett centralt begrepp.

– Samverkan mellan aktörerna i sjukskrivningsprocessen har visat sig vara en utmaning och mitt uppdrag handlar om att analysera förutsättningar för, och främja, samverkan mellan dem. Jag ser fram emot att komma igång med uppgiften och att knyta kontakter med aktörerna och andra sakkunniga inom området, säger Mandus Frykman.

Enligt socialminister Annika Strandhäll har Mandus Frykman, liksom sjukförsäkringens utredare Claes Jansson, ett tydligt mandat att driva på utvecklingen mot en trygg och moderniserad sjukförsäkring.

Mandus Frykman ska delredovisa sitt uppdrag den 30 april 2019 och slutredovisa senast den 30 april 2020.