Publicerad: 2019-06-11 16:25 | Uppdaterad: 2019-06-12 08:18

KI-forskaren Åsa Wheelock får Hjärt-Lungfondens stora anslag 2019

KI-forskaren Åsa Wheelock, docent i experimentell lungmedicin, tilldelas anslag på 15 miljoner kronor för molekylär forskning om KOL.

Portrait of the researcher Åsa Wheelock
Åsa Wheelock. Foto: Hjärt-Lungfonden

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av vår tids största folksjukdomar. 400 000-700 000 svenskar lever med sjukdomen och varje år orsakar den cirka 3 000 dödsfall i landet. I år tilldelas Åsa Wheelock, vid institutionen för medicin i Solna, Hjärt-Lungfondens stora anslag om 15 miljoner för att forska om sjukdomen på molekylär nivå.

Målet med Åsa Wheelocks forskning är att definiera olika undergrupper bland dem som drabbas av KOL för att i längden utveckla individanpassad medicinering. Det saknas idag botemedel mot sjukdomen. En utmaning för forskarna är exempelvis att förklara varför människor som inte röker drabbas av KOL. Stora forskningsanslaget delas ut varje år av Prins Daniel och är Hjärt-Lungfondens största enskilda anslag.