Publicerad: 2017-01-31 10:26 | Uppdaterad: 2017-03-29 15:31

KI-forskare i projekt för barn som flytt

Organisationen Barnens rätt i samhället, Bris, har inlett ett arbete med att ge professionellt stöd till barn som flytt. De ska bland annat erbjuda stödgrupper och stärka nätverken kring ensamkommande barn. Forskare vid Karolinska Institutet ska hjälpa till.

– Vi ska ta fram kunskapsunderlag och delta i projektgruppen. Vi ska också bevaka forskningen på området och skapa kontakter med både forskare och praktiker, säger Clara Hellner Gumpert, chef för Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet.

Under 2015 anlände över 70 000 barn till Sverige, varav hälften var ensamkommande. Projektet Tillsammans för barn som flytt finansieras med medel från Familjen Erling-Perssons Stiftelse.