Publicerad: 2021-04-21 16:26 | Uppdaterad: 2021-04-22 16:06

KI forskare får sex miljoner kronor i forskningsstöd från Foundation for Research in Rheumatology

trippelporträtt på Camilla Svensson, Johanna Lanner och Eva Kosek som medverkat i studien.
Från vänster till höger: Camilla Svensson, Johanna Lanner, Eva Kosek. Foto: Ulf Sirborn, Mats Rundgren och Stefan Zimmerman.

Forskare vid institutionen för fysiologi och farmakologi, tillsammans med forskare från Uppsala universitet, University of Eastern Finland och King’s College London, tilldelas anslag från Foundation for Research in Rheumatology (Foreum) för ett projekt med titeln ”Autoimmune and molecular mechanisms for pain and fatigue in fibromyalgia”.

Camilla Svensson, professor i cellulär och molekylär smärtfysiologi vid institutionen för fysiologi och farmakologi, är projektledare och huvudsökande till anslaget. Tillsammans med Johanna Lanner, docent i fysiologi vid samma institution, samt Eva Kosek, Professor i klinisk smärtforskning vid Institutionen för Klinisk Neurovenskap, Karolinska Institutet samt institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet och övriga forskare, vill de öka förståelsen av de underliggande cellulära och molekylära mekanismerna för smärta och trötthet vid fibromyalgi (FM) för att kunna identifiera nya terapi- och behandlingslösningar.

Fibromyalgi – kronisk generell värk och snabb uttröttbarhet av muskulaturen

Fibromyalgi är en sjukdom som oftast drabbar kvinnor i unga år eller i medelåldern. Orsaken till sjukdomen är till stor del okänd. Fibromyalgi kan orsaka en negativ inverkan på individens liv, vilket leder till svårigheter att utföra dagliga och arbetsrelaterade aktiviteter. Det är inte ovanligt att patienter som lider av reumatiska sjukdomar även har fibromyalgi. I dessa fall har patienten ofta en försämrad hälsostatus och allvarligare symtom.

Portrait of Camilla Svensson.
Camilla Svensson. Foto: Magnus Bergström, Knut and Alice Wallenberg Foundation

‒ De mest väldefinierade patologiska mekanismerna som kännetecknar fibromyalgi är förändringar i behandlingen av smärtsignaler i det centrala nervsystemet, men nya data tyder på att även perifera smärtvägar är inblandade, säger Camilla Svensson.

Tidigare studier visar att lipid- och aminosyrametaboliter kan återspegla förhöjd oxidativ stress, och preliminära data tyder på ett samband mellan IgG-antikroppsisottyp, smärta, trötthet och förändringar i ämnesomsättningen.

‒ Baserat på dessa kommer vi att genomföra metabolombiska- och lipidomiska studier i serumprover från kvinnor med fibromyalgi för att identifiera faktorer som korrelerar med smärta, trötthet och/eller antikroppar (IgG)

Vikten av fysisk aktivitet och farmakologiska ingrepp

Forskarna kommer att använda en djurmodell av fibromyalgi som de har utvecklat och in vitro-system för att ytterligare undersöka om kandidatfaktorer som lyfts i fibromyalgiprover bidrar till smärta och muskeltrötthet, och undersöka nyttan av motion och farmakologiska ingrepp.

‒ Genom att öka vår förståelse för vilka faktorer som är relevanta för sjukdomen kan vi förhoppningsvis bidra till att hitta sätt att tillgodose patienternas ouppfyllda behov. På lång sikt hoppas vi att våra resultat kommer att ha ett prediktivt värde som kan användas för undergruppering av FM-patienter och ge insikter om stratifierade behandlingsstrategier, och i slutändan förbättra utsikterna för denna patientgrupp, säger Camilla Svensson.

FOREUM är en oberoende insamlingsinstitution för forskningsfinansiering som främjar hälsa hos personer med reumatiska och muskuloskeletala sjukdomar genom effektiv forskning. Institutionen stöds av EULAR, European Alliance of Associations for Rheumatology, och är baserad i Schweiz.