Publicerad: 2022-10-19 11:55 | Uppdaterad: 2023-03-21 13:39

KI-forskare får pris för AI-baserad bildanalys vid bröstcancer

Mattias Rantalainen, Fredrik Wetterhall och Johan Hartman står i ett höstigt landskap framför Aula Medica.
Från vänster: Mattias Rantalainen, docent vid KI, Fredrik Wetterhall, vd för Stratipath och Johan Hartman, professor vid KI och patolog på Karolinska universitetssjukhuset. Foto: Pax Engström Nyström

Två forskare vid Karolinska Institutet har tilldelats Athenapriset för en AI-baserad precisionsmedicinsk bildanalys för riskindelning av bröstcancerpatienter. Athenapriset är Sveriges största pris till forskning och innovationer som tagits fram genom samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv.

Athenapriset tilldelas företaget Stratipath som består av forskare, kliniker och utvecklare från bland annat Karolinska Institutet, Karolinska universitetssjukhuset och MedtechLabs, ett tvärvetenskapligt centrum för medicinteknisk forskning. KI-forskarna som varit delaktiga är Mattias Rantalainen, docent vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik och Johan Hartman, professor vid institutionen för onkologi-patologi och patolog vid Karolinska universitetssjukhuset.

Syftet med forskningen har varit att med AI-baserad bilddiagnostik dels öka kvaliteten och hastigheten inom cancerdiagnostiken, dels erbjuda ett kostnadseffektivt alternativ till de molekylära analyser som i dag används i allt större omfattning inom precisionsdiagnostik för att avgöra vilken behandling patienten ska få utifrån tumörens aggressivitet.

– Vår utgångspunkt var att motsvarande prognostiska bedömning går att utföra direkt från mikroskopibilderna eftersom de innehåller så oerhört mycket information, säger Johan Hartman.

Forskningen har fokuserat på bröstcancer där patologens bedömning har en helt avgörande roll för patientens behandling.

– Den här lösningen för precisionsdiagnostik inom bröstcancer bygger på tillämpning av AI (djupinlärning), där datormodeller tränas på mycket stora datamängder för att fånga mönster i vävnadsbilder som relaterar till risk för återfall i sjukdom. Modellerna har en kapacitet att se och kvantifiera dessa mönster på ett sätt som är bortom vad det mänskliga ögat klarar av, säger Mattias Rantalainen.

Resultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Annals of Oncology i januari i år.

– Som akademisk forskare är det naturligtvis väldigt roligt att kunna bidra med att ta forskningsresultat hela vägen till klinisk implementation med möjlighet att förbättra cancervården, tillägger Mattias Rantalainen.

Prissumman om 100 000 kr kommer att användas för att stimulera och öka interaktionen mellan den de akademiska forskargrupperna och teamet på Stratipath.