Publicerad: 2022-09-30 10:16 | Uppdaterad: 2022-10-04 14:53

KI-forskare får jubileumspris från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

Porträtt på Mikael Landén.
Mikael Landén tilldelas SSMF:s jubileumspris 2022. Foto: Lisa Thanner

Professor Mikael Landén tilldelas Svenska Sällskapet för Medicinsk Forsknings (SSMF) jubileumspris för sina värdefulla resultat inom psykiatriforskningen. Det prestigefyllda priset är på fem miljoner kronor, avsedda för forskning. Han kommer också att tilldelas en medalj under prisceremonin den 21 oktober.

Syftet med SSMF:s jubileumspris är lyfta fram och belöna en framstående svensk forskare inom medicin, antingen inom grundläggande experimentell forskning eller tillämpad klinisk.

Motiveringen till Mikael Landéns utnämning lyder:

”Professor Mikael Landén prisas för sina värdefulla resultat inom psykiatriforskningen och sitt tvärvetenskapliga och visionära arbetssätt. Hans genetiska och molekylära kartläggning av patienter med bipolär sjukdom är den största i världen. Utifrån den har han identifierat biomarkörer som kan göra det möjligt att förutse risk för självmord och kunna erbjuda förebyggande behandling.”

Jubileumspriset är ett välkommet tillskott som kommer att kunna bidra till ytterligare forskningsresultat, menar Mikael Landén vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik.

– Det betyder jättemycket! Vi har under många år varit duktiga på att samla in data i kliniska studier. Priset innebär att vi får möjlighet att ta in doktorander och postdocs för att sammanställa och analysera data så att vi får fler användbara resultat.

Utöver prispengarna och äran ska Mikael Landén få ta emot SSMF:s jubileumsmedalj som H.M. Drottning Silvia ska överräcka vid SSMF:s prisceremoni 21 oktober.

Fakta om SSMF:s jubileumspris

SSMF:s Jubileumspris delas ut till en forskare som börjat sin karriär med stöd från SSMF och som nått stora framgångar inom vetenskapen. Jubileumspriset är på fem miljoner kronor och är ett ramanslag avsett för forskning.

De medicinska universiteten och SSMF:s medlemmar kan nominera pristagare som SSMF:s granskningsnämnd bedömer och rangordnar. Internationella medicinska experter bedömer därefter de högst rankade och deras sammantagna utlåtanden ligger till grund för prisvinnaren.

Jubileumspriset instiftades i samband med att Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, firade 100-årsjubileum år 2019. Det allra första Jubileumspriset tilldelades Gonçalo Castelo-Branco, professor vid Karolinska Institutet. Priset delas ut vart tredje år. 

Lyssna på en podcast med Mikael Landén