Publicerad: 2019-03-07 16:21 | Uppdaterad: 2020-02-05 13:11

KI-forskare får H2020-bidrag i utlysningen för ‘Säkra digitala lösningar samt IT-säkerhet inom hälso- och sjukvård’

Forskare från NVS och LIME deltog nyligen i uppstartsmötet för det H2020-finansierade projektet CUREX, vilket hölls i Grekland, Pireus utanför Atens stadskärna. Värd för mötet och koordinator för projektet är University of Piraeus Research Center (UPRC). Sammantaget 16 partners, med kompetens både från akademin och industrin, kommer att samverka i ett projekt kring datasäkerhet, som innefattar bland annat analys och riskbedömning vid användning av befintliga digitala hälsovårdssystem och e-hälsotjänster.

Projektets mål är att utveckla en plattform baserad delvis på blockkedjeteknik, i samverkan med samtliga intressenter inom hälso- och sjukvårdssektorn. Ytterligare funktionaliteter, med applikationer för både användare/patienter och vårdprofessionen, kommer att möjliggöra förfrågningar via CUREX plattformen såväl nationellt inom de europeiska länderna som internationellt i Europa, samt i linje med GPDR-lagstiftningen.

Tanken är att förbättra användningen av hälsodata både till vinst för individen men också för samhället, med utbyggd och säker digital infrastruktur, ökad forskning samt fri rörlighet inom Europa – allt inom en kontext av hög datasäkerhet, tillit till säkerhetsrutiner bland samtliga intressenter, hög användarvänlighet samt egen makt över personliga hälsodata.

Projektet drivs inom ramen för EUs H2020 program och sträcker sig fram till november 2021.

Sokratis Nifakos, MSc, LIME; Marina Taloyan, docent, NVS; Natalia Stathakaou, MSC, LIME och Panos Papachristou, MD/PhD, NVS

KI:s gruppmedlemmar i CUREX:

NVS

LIME

Nyheter relaterade till projektet

www.curex-project.eu

https://ki.se/nvs/sektionen-for-allmanmedicin-och-primarvard

https://ki.se/lime/hic-centrum-for-halsoinformatik