Publicerad: 2021-07-06 11:49 | Uppdaterad: 2021-08-25 17:44

KI-forskare erhåller 38 miljoner kronor för forskning om Parkinsons sjukdom

Per Svenningsson tillsammans med representanter från Nordstjernan Holding AB och Axel Johnson Gruppen.
Per Svenningsson vid KI får 38 miljoner kronor från Nordstjernan Holding AB och Axel Johnson Gruppen. Foto: Stefan Zimmerman

Professor Per Svenningsson vid Karolinska Institutet erhåller medel för ett femårigt forskningsprojekt på 38 miljoner kronor från Nordstjernan Holding AB och Axel Johnson Gruppen. Satsningen går till fundamental forskning kring uppkomsten av Parkinsons sjukdom samt till kliniknära studier för att skräddarsy behandling nu och bromsa sjukdomsförloppet i framtiden.

Per Svenningsson tillsammans med representanter från Nordstjernan Holding AB och Axel Johnson Gruppen.
Dr Xiaoqun Zhang, Antonia Ax:son Johnson vid Axel Johnson Gruppen, Göran Ennerfelt vid Nordstjernan Holding AB och Per Svenningsson vid KI. Foto: Stefan Zimmerman

– Vi är mycket glada att konkret kunna bidra till forskningen på Karolinska Institutet som fokuserar på att öka förståelsen och behandlingen av Parkinsons sjukdom, säger Göran Ennerfelt från Axel Johnson Gruppen. Kurt Almqvist från Nordstjernan fortsätter:

– Vi är även glada över att kunna bidra till denna satsning på att få fram läkemedel mot en svår sjukdom och minska lidandet som drabbar många människor världen över.

– Medlen möjliggör banbrytande och långsiktig satsning på forskning kring Parkinsons sjukdom vid Karolinska Institutet. Dessutom stimulerar satsningen yngre forskare att arbeta inom området inte minst genom att erbjuda möjlighet till internationella samarbeten med exempelvis Harvard Medical School, säger Per Svenningsson vid institutionen för klinisk neurovetenskap.

Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som drygt 6 miljoner personer i världen lider av. Diagnosen baseras på klinisk undersökning och förekomst av stelhet, förlångsamning och skakningar, men många patienter lider också av icke-motoriska symtom. Minskade nivåer av signalsubstansen dopamin orsakar många av symtomen och kan initialt behandlas med läkemedel som ersätter det förlorade dopaminet.

Forskning om bromsande terapi för Parkinsons sjukdom

Nästa genombrott i behandlingen av Parkinsons sjukdom är en bromsande terapi. Ett neuropatologiskt kännetecken för Parkinsons sjukdom är α-synuklein-innehållande proteinaggregat som kallas Lewy-kroppar. Dessa sprids i hjärnan hos personer med Parkinsons sjukdom då sjukdomen fortskrider. Inom ramen för detta forskningsprogram kommer uppkomsten och spridningen av Lewy-kroppar att studeras i syfte att identifiera tänkbara måltavlor för bromsmedicinering.