Publicerad: 2020-11-04 14:06 | Uppdaterad: 2020-11-11 13:43

KI får drygt 440 miljoner från Vetenskapsrådet för medicinsk forskning

Photo of woman blowing confetti.
Foto: iStock

Vetenskapsrådet har beviljat 442 680 000 miljoner kronor totalt till 110 forskare vid Karolinska Institutet för åren 2020–2025. Sammanlagt delar Vetenskapsrådet ut nästan 1 miljarder kronor till 247 personer för forskning inom medicin och hälsa.

Magda Bienko. Foto: Stefan Zimmerman

Med nästan 46 procent av medlen är KI det lärosäte som beviljas högst anslag i Vetenskapsrådets utlysning. Med ett anslag på 9 miljoner kronor är Magda Bienko, forskare vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, en av de forskare som får mest pengar i årets utlysning.

– Jag är mycket glad över att bidraget löper över fem år. Bidraget kommer precis vid rätt tidpunkt, där mitt labb går från en startfas till att vara i ett mer moget stadium, och gör att jag kan fokusera på att driva min långsiktiga vision. Anslaget gör det möjligt för mig och mitt team att vara i framkant för området. Vårt mål är att avslöja sårbarheter i den till synes oorganiserade genomarkitekturen hos cancerceller, och tack vare detta bidrag vågar vi sträva efter detta ambitiösa mål, säger Magda Bienko.

Här är ytterligare forskare som vardera får 9 miljoner kronor fördelat på fem år:

Utöver bidrag inom forskningsområdet medicin och hälsa så får Karolinska Institutet:

  • 18 081 000 kr i beviljade anslag i kategorin naturvetenskap och teknikvetenskap.
  • 5 336 354 kr i beviljade anslag inom nätverksbidrag Swedish Research Links 2020.
  • 2 600 000 kr i beviljade anslag inom infektionsområdet.
  • 23 095 000 kr i beviljade anslag inom humaniora och samhällsvetenskap.