Publicerad: 2020-11-06 16:15 | Uppdaterad: 2020-11-18 10:52

Forskare vid MEB får anslag från Vetenskapsrådet och NordForsk

Fem forskare vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik beviljades anslag vid Vetenskapsrådets utdelning inom området Medicin och hälsa.

VR har i år beviljat institutionen sammanlagt över 20 miljoner kronor.

Henrik Grönberg tilldelas 4,8 miljoner kronor för perioden 2021-2024 för projektet "Klinisk implementering av individualiserad diagnostisk av prostatacancer".

Keith Humphreys tilldelas 2,4 miljoner kronor för perioden 2021-2023 för projektet "Nya statistiska modeller av tumörtillväxt och spridning för att studera bakomliggande faktorer för aggressiv bröstcancer, tumörheterogenitet och individualiserad screening."

Jonas Ludvigsson tilldelas 2,4 miljoner kronor för perioden 2021-2023 för projektet "Risk för död, cancer och inflammatorisk tarmsjukdom hos 600 000 svenskar med normal tarmslemhinna - nationell kohortstudie".

Arvid Sjölander tilldelas 4,8 miljoner kronor för perioden 2021-2024 för projektet "Effekten av fetma på kardiovaskulär sjukdom: medieringsanalys med Mendelsk randomisering".

Donghao Lu tilldelas ett etableringsbidrag om 6 miljoner kronor för åren 2021-2024 för projektet "Genetiska och tidig livs determinanter av premenstruella störningar".