Publicerad: 2016-09-23 15:29 | Uppdaterad: 2016-10-19 15:57

Maria Masucci om KI:s etablering i Hongkong: ”en fantastisk vetenskaplig möjlighet”

Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine i Hongkong. Foto: Hong Kong Science Park.

Maria Masucci är vicerektor för internationella frågor vid Karolinska Institutet och ordförande i styrgruppen för Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine som KI etablerar i Hongkong: Vad betyder den här etableringen för KI?

Maria Masucci. Foto: Ulf Sirbon– Vetenskapligt innebär det en fantastisk möjlighet att öppna ett forskningscentrum inom regenerativ medicin i en miljö som ligger så långt fram inom det här området och satsar på det, säger Maria Masucci.

– Samtidigt är det här vi gör helt nytt, för både KI och för Sverige. Det är en viktig lärandeprocess organisatoriskt att vi tvingas tydliggöra och efterleva våra regler i en annan miljö. Klarar vi det bra har vi en modell för hur vi framöver kan arbeta med stora internationella satsningar.

– Vi ser också detta som en viktig ingång till Fastlandskina, som med sin stora och växande population har ett enormt behov av medicinsk innovation.

Hur ser du på möjligheten att bedriva fri akademisk forskning i Hongkong?

– De signaler vi får är att den högkvalitativa forskningen och den standard för forskningskvalitet som KI representerar är intressant för både Hongkong och Fastlandskina – i det ingår forskningsfrihet och etiska regler. Vi får starkt stöd från Hongkong för att den struktur vi bygger där ska vara KI:s och följa våra regler.

– Hongkong befinner sig i en särskild politisk situation, men min bedömning är att läget är stabilt. Det är i allas intresse att Hongkong förblir ett starkt centrum och jag känner mig helt lugn i att vi kan bedriva högkvalitativ forskning där.

Donatorn Ming Wai Lau och hans far förekommer i bolag i de så kallade Panamadokumenten, dokument läckta från en advokatbyrå i Panama som skapar så kallade brevlådeföretag i skatteparadis. Hans far, en mycket förmögen fastighetsägare, har dömts för korruption och pengatvätt i Macau under tiden som ägare av bolaget Chinese Estate Holdings ltd, där Ming Wai Lau har haft och har ledande befattningar.

Är Ming Wai Lau en lämplig donator för KI?

– Vi har gjort en undersökning av donatorn och i den mån vi har kunnat kontrollera finns inget som gör honom olämplig vad gäller honom som person eller hans affärer. Vi kan inte uttala oss om faderns ekonomiska angelägenheter. Att ha ägande i bolagen med låg företagsskatt är inget uppseendeväckande i Hongkong eftersom företagsskatten där är så låg. Dessutom var hans intressen i Panamabolag kända för skattemyndigheterna i Hongkong.

– Ming Wai Lau är intresserad av området regenerativ medicin och har ett stort personligt engagemang för utbildning på olika nivåer. Dessutom känner han till Sverige och KI väl. Hans barn och deras mor har bott här, han har varit här ofta och har ett sommarställe i Stockholmsområdet.

Text: Sara Nilsson