Publicerad: 2022-10-13 09:05 | Uppdaterad: 2022-10-14 08:43

Kevin Evas forskning i medicinsk pedagogik förändrade bedömningen av studenters lärande

Porträtt på Kevin Eva.
Professor Kevin Eva är i Stockholm för att ta emot KI:s pris för forskning i medicinsk pedagogik, KIPRIME, 2022. Priset har möjliggjorts genom ekonomiskt stöd från Gunnar Höglunds och Anna-Stina Malmborgs Stiftelse. Foto: Linnea Bengtsson

Professor Kevin Eva, vid University of British Columbia, Kanada, är årets mottagare av Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik. I samband med KI:s installationshögtid den 13 oktober tar han emot sin utmärkelse i Aula Medica. Hans forskning har bland annat bidragit till att förbättra antagningsprocessen vid medicinska universitet.

Kevin Eva, som befinner sig i Sverige för första gången, har ägnat mycket tid åt forskning som på olika vis handlar om bedömningsfrågor. Ett exempel är hans forskning om multipla mini-intervjuer, en process för att sålla fram vilka som bör antas till en medicinsk utbildning. I dag nyttjas modellen på många håll i världen.

– I Kanada använder hela 14 av 17 medicinska högskolor denna process, säger Kevin Eva.

Han beskriver att litteraturen visade att även vid långa intervjuer på 45 eller 60 minuter, har intervjuaren bildat sig en uppfattning redan inom fem till sex minuter. ”Så varför slösa med allas tid”, som Kevin Eva uttrycker det. När multipla mini-intervjuer används får den sökande träffa flera olika representanter för universitetet, men även studenter och samhällsmedborgare utan koppling till högskolan. Vid varje ”station” sker en åttaminutersintervju om exempelvis etik, samarbete eller kommunikation, något som lite skämtsamt kan liknas vid en så kallad speed-dating.

– Har man tolv korta intervjuer får man se tolv sidor av den intervjuade, det ger ett bredare perspektiv och bättre bas för bedömning, säger han.

Forskningsfält som vuxit

För 25 år sedan, när Kevin Eva inledde sin karriär, var medicinsk pedagogik ett litet forskningsfält vars möten koncentrerades till Nordamerika. Huvudspåret var då att kombinera kognitiv psykologi med medicin för att hitta vägar till bättre lärande. I dag är bilden en annan.

– Nu för tiden är forskningen geografiskt spridd och man skulle kunna besöka ett möte någonstans i världen varje vecka. Forskarna representerar också vitt skilda fält – från antropologi till fysik och språk – där alla bidrar med sina metoder för att förbättra utbildningen av vårdpersonal, säger han. 

I samband med att Kevin Eva nu belönas med Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik, KIPRIME, besöker han Stockholm för första gången.

– Jag ser detta som ett tillfälle att bättre förstå vilka problem som forskare inom medicinsk pedagogik brottas med här, och ser fram emot forskningssamarbeten och att dela kunskap med forskare vid Karolinska Institutet, säger Kevin Eva.

Kollegialt utbyte kännetecknar fältet

Forskningsfältet är överblickbart och han känner de tio tidigare mottagarna av KIPRIME, vissa mycket väl.

– Vi inom fältet är som en familj. Även om vi har olika åsikter drivs vi av en genuin strävan att kollegialt hjälpas åt och målet är att bli bättre tillsammans, säger han.

Vilket är ditt råd till den student som är intresserad av medicinsk pedagogik?

– Att identifiera vad i det diversifierade fältet som lockar för att kunna skräddarsy en forskarkarriär utifrån vad man brinner för, samt att skaffa sig relevant utbildning för det området. Men först – kom och prata med mig eller med andra i fältet. Då kan vi hjälpa till att koppla ihop dig med lämpliga seniora forskare, säger Kevin Eva.

Den 13 oktober mottar han priset och prissumman på 100 000 euro vid en ceremoni i Aula Medica på Karolinska Institutet.

– Jag känner mig ödmjuk, stolt och överväldigad då jag ser det som ”The Prize” inom medicinsk pedagogik. Eftersom det ges för en hel karriär och inte bara för ett projekt är det också ett pris till alla kollegor som jag har haft förmånen att samarbeta med under 25 år, säger Kevin Eva. 

När det gäller prissumman finns det en tydlig plan.

– Jag frågade min partner och vi har beslutat att ge vidare framåt. Vi donerar till ett antal stipendier för forskning inom medicin och inom hennes område som är klimatförändringar, säger Kevin Eva.