Publicerad: 2022-08-30 09:15 | Uppdaterad: 2022-08-30 09:27

Professor Kevin Eva tilldelas KI:s pris för forskning i medicinsk pedagogik, KIPRIME

Professor Kevin Eva sitter bakom en trave med böcker.
Professor Kevin Eva tilldelas KIPRIME 2022. Foto: The University of British Columbia Faculty of Medicine

Professor Kevin Eva tilldelas Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik (KIPRIME) 2022. Professor Eva är professor och senior forskare vid Center for Health Education Scholarship. Han är även chef för Educational Research and Scholarship, Department of Medicine, på University of British Columbia, och chefredaktör för tidskriften Medical Education. Professor Evas arbete har avsevärt främjat forskning inom hälsoprofessionerna och inom andra nyckelområden.

Kevin Eva har haft en djupgående påverkan på en hel generation av utbildare och forskare inom medicinsk pedagogik.

Professor Eva kommer att ta emot Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik (KIPRIME) i Stockholm i oktober 2022. Detta internationella pris delas ut för framstående forskning inom medicinsk pedagogik vartannat år. Syftet med priset är att erkänna och stimulera världsledande högkvalitativ forskning inom området och att främja långsiktiga förbättringar inom medicinsk pedagogik. "Medicinsk" innefattar all utbildning för alla hälsovetenskapliga yrken.  

Professor Eva kommenterar sin utmärkelse:

– Det är med ödmjukhet jag tar emot priset och det är en stor ära för mig att få mitt namn förknippat med KIPRIME. Jag har lärt mig oändligt mycket av alla tidigare pristagare. Jag får det här priset tack vare de hundratals kollegor, stödpersonal, mentorer, studenter och familj som har stöttat mig.

Stor inverkan på medicinsk pedagogik

Kevin Eva har haft en djupgående påverkan på en hel generation av utbildare och forskare.

– Professor Kevin Eva har haft en mycket stor inverkan inom medicinsk pedagogik under de senaste 25 åren genom att ha bidragit med nya idéer och perspektiv inom vetenskapsområdet. Hans arbete som redaktör för en ledande tidskrift inom medicinsk pedagogik har haft ett påtagligt inflytande på forskare världen över, säger professor Sari Ponzer, ordförande för priskommittén.

Kevins forskning är mångsidig. Den har påverkat antagningen till medicinska universitet genom att introducera miniintervjuer som en process för antagning av studenter. Hans arbete har också visat på betydelsen av träning i kliniska resonemang, bedömning av studentprestationer och i grunden förändrat hur man bedömer, ger feedback och därigenom stödjer studenter i deras lärande.

– Jag anser att mitt arbete sträcker sig över hälso- och sjukvårdsprofessionernas hela karriär, allt från frågor om val av studenter till upprätthållande av kompetens hos yrkesverksamma. Jag har försökt vara en generalist och ge stöd vad gäller metod- och konceptuella frågor för att stödja andras intressen, men det är bedömningsfrågor som är kärnan i min forskning. Jag uppskattar möjligheterna som ges inom medicinsk pedagogik att engagera sig i en mängd olika frågor och ämnen som kan jämföras och kontrasteras och därigenom påverka utbildning och praktik i olika sammanhang, säger Kevin Eva.

Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik

Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik har möjliggjorts genom ekonomiskt stöd från Gunnar Höglunds och Anna-Stina Malmborgs Stiftelse som bildades 2001. Stiftelsen åtar sig att finansiera den beviljade prissumman. Pristagaren väljs av Karolinska Institutet och godkänns formellt av stiftelsen.