Publicerad: 2014-08-08 09:05 | Uppdaterad: 2014-08-11 17:08

KBT via nätet effektiv behandling visar ny studie

En ny studie från Karolinska Institutet visar att exponeringsbaserad kognitiv beteendeterapi via nätet är en mer effektiv behandling för hälsoångest än en aktiv psykologisk behandling med avslappning och stresshantering. Resultatet presenteras i British Journal of Psychiatry.

Hälsoångest innebär en stark, ihållande och överdriven rädsla för att drabbas av allvarlig sjukdom. Tillståndet kan medföra ett stort lidande för patienten och förekommer ofta bland patienter inom primärvården. En tidigare studie visade att hälsoångest kan behandlas med så kallad exponeringsbaserad kognitiv beteendeterapi via internet, där patienten gradvis utsätter sig för situationer som kan väcka hälsosångest.

Nu har forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet för första gången jämfört den exponeringsbaserade internetbehandlingen med en aktiv psykologisk behandling byggd på avslappning och stresshantering. Båda behandlingarna var 12 veckor långa och de 158 deltagarna tog del av behandlingen via internet och hade tillgång till behandlare främst via mejl.

Resultaten visar att deltagarna bedömde behandlingarna som lika trovärdiga. Båda behandlingarna minskade tydligt patienternas hälsoångest, men den exponeringsbaserade behandlingen minskade hälsoångest i större utsträckning än behandlingen byggd på avslappning och stresshantering.

Resultaten innebär ny förståelse för vad som är viktigt i behandling av hälsoångest. Studien har också klinisk betydelse eftersom internetbaserad behandling kan öka tillgängligheten till evidensbaserad psykologisk behandling vid hälsoångest.

– Fler personer kan behandlas, eftersom behandlingstiden per patient är avsevärt lägre än för traditionell behandling. Internetbehandling är oberoende av fysiskt avstånd och på sikt innebär detta att behandling kan komma personer till del som bor i glesbygd eller på orter där det saknas öppenvårdspsykiatri med tillgång till KBT-kompetenta psykologer, säger legitimerad psykolog och medicine doktor Erik Hedman som lett studien.

Studien har finansierats med medel från ALF samt från Karolinska Institutet.

Publikation

Internet-delivered exposure-based cognitive-behavioural therapy and behavioural stress management for severe health anxiety: randomised controlled trial
Erik Hedman, Erland Axelsson, Anders Görling, Carina Ritzman, Markus Ronnheden, Samir El Alaoui, Erik Andersson, Mats Lekander and Brjánn Ljótsson
British Journal of Psychiatry, online ahead of print August 7, 2014, doi:10.1192/bjp.bp.113.140913