Publicerad: 2023-03-10 14:05 | Uppdaterad: 2023-08-18 10:32

Katie Healy och Sebastian Ols tilldelas Sven Gards stipendium år 2023

Katie Healy_photo_Sara Svensson Akusjärvi, Sebastian Ols, photo_Daryl Boey
Katie Healy (foto: Sara Svensson Akusjärvi) Sebastian Ols (foto: Daryl Boey)

Katie Healy vid institutionen för odontologi och Sebastian Ols vid institutionen för medicin, Solna, tilldelas Sven Gards stipendium för bästa avhandlingarna i virologi år 2022.

Katie Healy får priset för sin avhandling "Potential role of MAIT cells in cancer immunotherapy and viral infection

Granskargruppen anser att denna avhandling ger viktiga bevis för den immunologiska roll som MAIT-celler kan ha i virusinfekterad vävnad och för den potentiella användningen av MAIT-celler för immunterapi. Uppsatsen är heltäckande och välskriven.

Läs granskarnas motivering i sin helhet. 
 

Sebastian Ols får priset för sin avhandling ”Cellular and molecular mechanisms for induction of broad anti-viral B cell responses through vaccination.”

Granskargruppen anser att  denna avhandling ger förbättrad kunskap om hur antivirala B-cellssvar kan moduleras genom valet av vaccinplattform. Uppsatsen är omfattande och välskriven.

Läs granskarnas motivering i sin helhet. 

Om Sven Gards stipendium

Detta stipendium instiftades år 2004, där delar av medlen i KI:s stiftelse för virusforskning (som grundades av professor Sven Gard) skulle användas för att uppmärksamma det gångna årets bästa avhandling inom virologi. Stiftelsens ändamål är att främja virusforskningen vid Karolinska Institutet, i första hand den som bedrivs av juniora, obefordrade forskare.