Publicerad: 2018-09-05 16:27 | Uppdaterad: 2018-09-10 14:52

Karolinska Institutets rektor friad i oredlighetsutredning

Franska Institut Pasteurs etiska kommitté friar Karolinska Institutets rektor Ole Petter Ottersen från misstanke om oredlighet i forskning. Det meddelar kommitténs ordförande François Rougeon efter genomförd utredning.

Den 19 juli i år tog Karolinska Institutet emot en anmälan om misstanke om oredlighet i forskning riktad mot Karolinska Institutets rektor Ole Petter Ottersen. Anmälan gällde en vetenskaplig artikel publicerad i Journal of Neuroscience för snart 20 år sedan (1999), där Ole Petter Ottersen är medförfattare.

Anmälan väckte uppmärksamhet eftersom flera svenska och norska medier kopplade ihop denna anmälan med det oredlighetsbeslut som rektor fattade den 25 juni 2018 i det så kallade Macchiarini-ärendet.

Forskningen som artikeln i Journal of Neuroscience är baserad på har inte utförts på KI, vilket innebär att den inte kan utredas här. Därför avskrevs anmälan. KI tog kontakt med forskningshuvudmannen, Institut Pasteur i Paris, för att kontrollera om man där tagit upp den aktuella artikeln och bedömt om den kunde anses vara oredlighet i forskning.

Onsdag den 5 september 2018, kom beskedet från François Rougeon, ordförande i Pasteurinstitutets etiska kommitté. Efter genomgång av uppgifterna i artikeln, konstaterar utredningen att det inte finns någon grund för att fälla artikeln för oredlighet i forskning:

”In our opinion, the analyses of the data does not support the allegation of scientific misconduct”.