Publicerad: 2019-10-30 14:50 | Uppdaterad: 2019-10-30 16:00

Karolinska Institutet utbildar BVC-sjuksköterskor i Region Stockholm om amning

Mother and child

Antalet barn som helammas under de första månaderna efter förlossning fortsätter att minska visar ny statistik från Socialstyrelsen, en trend som Region Stockholm nu vill vända. Under 2020 kommer omkring 60 sjuksköterskor som arbetar inom barnhälsovården i Region Stockholm gå poänggivande fördjupningskurser i amning vid Karolinska Institutet. Kursen ska ge barnsjuksköterskorna redskap att på ett praktiskt, medicinskt och psykologiskt plan bättre kunna stötta föräldrar i behov av amningsstöd.

För frågor kring satsningen kontakta gärna Christina Bäckman. 

Profile image

Christina Bäckman

Projektsamordnare

Kontakt

Christina Bäckman Projektsamordnare