Publicerad: 2015-02-10 11:45 | Uppdaterad: 2020-02-25 15:19

Karolinska Institutet och Novo Nordisk inleder nära samarbete inom området diabetes

Idag undertecknade Karolinska Institutet och det danska läkemedelsföretaget Novo Nordisk A/S ett samarbetsavtal för forskning inom området diabetes. Forskningsprogrammet som sträcker sig över fem år finansieras i sin helhet av Novo Nordisk.

Rekor Anders Hamsten och Peter Kurtzhals, forskningsdirektör vid Novo Nordisk signerade avtalet. Foto: Gustav Mårtensson.

Totalt kommer tolv postdoktorala forskare att få treårig finansiering för forskning inom området diabetes och metabolism. I huvudsak kommer forskningen att förläggas till Karolinska Institutet i Stockholm, men under perioder kommer viss forskning även att utföras hos Novo Nordisk i Danmark.

– Novo Nordisk är världsledande inom diabetesforskning och insulinläkemedel och den här satsningen är strategiskt viktig både för dem och oss, säger professor Anders Hamsten, rektor vid Karolinska Institutet. Samarbetet skapar ett unikt tillfälle till rekrytering av unga diabetesforskare till Karolinska Institutet.

– Tillsammans ska vi utbilda forskare i grundläggande diabetesforskning med syfte att utveckla nya möjliga behandlingar för patienter. Karolinska Institutets unika akademiska och kliniska tradition och vår erfarenhet av forskning och utveckling gör att detta samarbete har stor potential att stimulera innovationer som i förlängningen kan få stor betydelse för diabetespatienter, säger Mads Krogsgaard Thomsen, vice vd och forskningschef på Novo Nordisk. ­

Novo Nordisk är verksamt i Danmark, USA, Kina och Indien, där över 7 000 anställda arbetar med forskning och utveckling. Många av dem ingår i partnerskap och samarbeten med andra externa forskare från biotechföretag och universitet.

– Aktuellt samarbete är ytterligare ett exempel på Karolinska Institutets ambition att stärka samverkan med näringslivet, i detta fall Novo Nordisk, ett av Nordens ledande läkemedelsföretag, säger professor Hans-Gustaf Ljunggren, dekanus för forskning vid Karolinska Institutet

En gemensam styrgrupp med deltagare från Karolinska Institutet och Novo Nordisk kommer att följa programmet och ansvara för rekryteringen av forskare. De fyra första förväntas vara på plats och börja arbeta under hösten 2015.