Publicerad: 2016-01-27 09:15 | Uppdaterad: 2021-05-12 14:44

Karolinska Institutet och Ferring Pharmaceuticals inleder forskningssamarbete

Ferring Pharmaceuticals och Karolinska Institutet har ingått avtal för att etablera ett forskningscenter vars syfte är att kartlägga människans mikrobiom, det vill säga de mikroorganismer som lever på och i människokroppen.

Professor Lars Engstrand
Lars Engstrand, professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi. Foto: Andreas Andersson

Det kan finnas både biomarkörer och nya läkemedelskandidater att upptäcka bland mikroorganismerna i och på vår kropp, vilka utgör uppemot två kilo av vår kroppsvikt. Ett exempel är den antibakteriella molekylen Lactocillin som produceras av Lactobacillus gasseri, en bakterie som finns naturligt i slidan. Metoderna som används för att studera mikrobiomet har effektiviserats mycket tack vare dagens möjligheter till storskaliga analyser av DNA, RNA, proteiner och metaboliter.

– Detta är ännu ett exempel på ett starkt forskningssamarbete mellan Karolinska Institutet och läkemedelsindustrin, säger Ander Hamsten, rektor vid Karolinska Institutet. Kartläggningen av människans mikrobiom kommer att ge oss nya insikter i dess roll inom både sjukdom och hälsa.

Centret finansieras av Ferring Pharmaceuticals och kommer att ledas av Lars Engstrand, professor vid Karolinska Institutet. Delar av forskningen kommer att utföras vid Science for Life Laboratory, SciLifeLab, som tillhandahåller en bred teknisk plattform för att studera komplexa mikrobiologiska prover, bland annat med hjälp av avancerade instrument för gensekvensering (next-generation sequencing).

– Centrets styrka ligger i dess väletablerade nätverk av forskare med olika kompetens, säger Lars Engstrand, professor vid Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi samt ansvarig för plattformen Clinical Genomics på SciLifeLab. Genom att arbeta tillsammans och bidra med våra resurser och vår kompetens, får vi nu en fantastisk möjlighet att öka kunskapen inom detta spännande forskningsområde.

Ferring Pharmaceuticals, med huvudkontor i Schweiz, är ett globalt, forskningsdrivet företag inom specialiserade bioläkemedel. Företaget identifierar, utvecklar och marknadsför innovativa produkter inom reproduktiv hälsa, urologi, gastroenterologi, endokrinologi och ortopedi. Ferring har dotterbolag i nära 60 länder och marknadsför sina produkter i 110 länder.

– Det råder ingen tvekan om att informationen från det här området kommer att leda till nya innovationer inom life science genom förbättrad diagnostik, förebyggande åtgärder och behandlingar, säger Per Falk, forskningschef på Ferring. Samarbetet med Karolinska Institutet som omfattar SciLifeLab kommer att hjälpa oss att förstå vilken roll mikrofloran spelar i de sjukdomar som vi utvecklar läkemedel mot vilket i sin tur kommer att göra det möjligt för oss att ta fram nya behandlingar för att effektivt möta patienternas behov.

Kontakt

Lars Engstrand Professor/Överläkare