Publicerad: 2020-03-23 11:58 | Uppdaterad: 2020-03-27 14:49

Karolinska Institutet formaliserar och stärker samarbetet med Stockholms stad

Kommunfullmäktiges ordförande i Stockholms stad, Cecilia Brinck, och Ole Petter Ottersen, KI:s rektor undertecknar en avsiktsförklaring om samverkan mellan staden och universitet. Foto: Kristina Sjöholm/Stockholms stad.
Kommunfullmäktiges ordförande i Stockholms stad, Cecilia Brinck, och Ole Petter Ottersen, KI:s rektor undertecknar en avsiktsförklaring om samverkan mellan staden och universitet. Foto: Kristina Sjöholm/Stockholms stad.

Kommunfullmäktiges ordförande i Stockholms stad, Cecilia Brinck, och Ole Petter Ottersen, rektor för Karolinska Institutet (KI) undertecknar idag måndag den 23 mars en avsiktsförklaring om samverkan mellan staden och universitet.

– Stockholms stad har länge arbetat för att öka samverkan med akademin, därför är det glädjande att idag kunna teckna en avsiktsförklaring med Karolinska Institutet, säger Cecilia Brinck (M), kommunfullmäktiges ordförande i Stockholms stad.

Syftet med avtalet är att förstärka och systematisera samarbetet genom att etablera gemensam samarbetsorganisation för utbildning, forskning, utveckling, innovation och näringslivssamverkan.

– Universiteten överlag har en särskild roll i samhället för att bidra med kunskap och innovationer som kommer till nytta, bidrar till att lösa samhällsutmaningar och driver på utvecklingen av samhället. Detta gäller inte minst inom det medicinska området och där har KI, som ledande medicinskt universitet, en särskilt viktig roll. I det arbetet är nära samverkan med Stockholms stad oerhört angeläget, säger Ole Petter Ottersen.

Gemensamma möjligheter

Utgångspunkter för arbetet är utmaningarna för framtidens vård och omsorg och gemensamma möjligheter inom AI. Inom dessa områden berörs flera olika frågor som exempelvis metodutveckling, digitalisering, arbetsprocesser, kompetensförsörjning, förebyggande arbete och hälsa med mera.

Då efterfrågan på kompetens inom exempelvis äldreomsorgen är stor finns ett gemensamt intresse hos parterna att undersöka möjligheterna till ytterligare verksamhetsförlagd utbildning.

–  En förändrad demografisk struktur i Stockholm ställer nya krav på den vård och omsorg som staden erbjuder äldre. Tillsammans med digitalisering och AI finns det strukturella utmaningar som Stockholms stad och Karolinska Institutet kan lösa gemensamt, ett arbete som jag ser fram emot att följa, säger Cecilia Brinck.

Utveckla samarbeten

Intentionen är att staden och KI ska utveckla samarbeten efter de behov som identifieras på strategisk ledningsnivå i en årlig dialog. Samarbetet inleds genom att skapa en gemensam arbetsgrupp för att kartlägga nuvarande relationer inom utbildning, forskning, utveckling, innovation och näringslivssamverkan.

– Vi lever i en samtid som kräver starka samarbeten mellan olika aktörer i samhället; politik, akademi, civilsamhälle, offentlig och privat sektor. Tillsammans kan vi åstadkomma så mycket mer för att etablera Stockholm som hälsosam stad, avslutar Ole Petter Ottersen.

Under hösten 2020 planeras samverkansavtalet att beslutas. Staden har sedan tidigare samverkansavtal med KTH och Stockholms universitet.