Publicerad: 2023-06-16 14:05 | Uppdaterad: 2023-09-25 11:43

Kanadensiska studenter på besök

Gruppbild av glada studenter och lärare, svenska och kanadensiska. De sitter står i en trappa i ANA23, Flemingsberg
Kanadensiskt besök hos våra vårdvetenskapliga program maj 2023. Foto: Annika Clemes

En dag i mitten av maj besökte ett 30-tal studenter och tre lärare från School of Health Sciences, Western University i Ontario, Kanada de vårdvetenskapliga programmen på NVS.
Det är ett samarbete som startade i mindre skala 2018, hade ett pandemiuppehåll under några år, men är återigen igång sedan förra året.

Studenter står framme vid sina presentationer i en lärosal och redovisar grupparbeten för publik.
Redovisning av grupparbeten, svenska och kanadensiska studenter. Foto: Annika Clemes

Samarbetet har utvecklats från att bara vara en seminariedag här i Sverige till att även delta i en sommarkurs eller sex veckors praktik i en forskargrupp på KI. Men själva seminariedagen är den stora dagen, då man arbetar i grupper kring olika teman, som sedan redovisas och diskuteras. Det var cirka 30 KI studenter som deltog från KI och med lika många från Kanada och det var ett myller av folk och röster i ANA 23 korridorer.

Vi lär mycket av varandra

– Det bästa med det här samarbetet är att det öppnar upp för studenterna att se skillnader och likheter mellan det svenska och kanadensiska vårdsystemet, berättar Anne-Marie Boström som är en av lärarna i detta samarbete.
– Vi kan lära mycket av varandra, fortsätter hon. Som ett exempel nämner hon att när kanadensarna ser de hur vi i Sverige arbetar med elektroniska patientjournaler och att vi som individer kan logga in på 1177 och läsa våra egna journaler. I Kanada arbetar de fortfarande mycket med pappersjournaler och fax inom sjukvården.
– De å andra sidan har invånare från jordens alla hörn och vi kan lära oss om integration, säger Anne-Marie, hur man utvecklar en mångkulturell vård och omsorg för äldre samt hur de tar tillvara personalens språkkunskaper.

Fullt av studenter sitter kring runda bord i en föreläsningssal sal. I bakgrunden ses en grupp som redovisar sitt grupparbete.
Fullt i föreläsningssalen när kanadesiska och svenska studenter redovisar sina grupparbeten. Foto: Annika Clemes

Anne-Marie menar också att de kanadensiska studenterna är intresserade och vill veta så mycket som möjligt när de är här. De är pålästa och ställer frågor och har ett stort engagemang och stor kunskapstörst. Det är ingen självklarhet för alla kanadensiska ungdomar att studera vidare på universitet. Många av de svenska studenterna blir förvånade över det kanadensiska universitetssystemet, där man får betala för att studera medan Sverige har det kostnadsfria systemet.

Olika utbildningsupplägg i Kanada jämfört med Sverige

De kanadensiska studenter som är på besök läser en Bachelor i Health Science, vilket ger kunskap i basal anatomi, folkhälsovetenskap och vårdvetenskap. Det är en grundutbildning och ett första steg för den som sedan vill läsa vidare till arbetsterapeut, fysioterapeut eller läkare. Vill man läsa till sjuksköterska i Kanada ser utbildningen olika ut och där man på vissa universitet kan man gå direkt till sjuksköterskeutbildningen från gymnasiet medan andra kräver denna basutbildning som ett mellansteg.

Fullt av studenter i en föreläsningssal i ANA23, campus Flemingsberg
Studenter i det svensk-kandadensiska samarbetet. Foto: Annika Clemes

– I år var det ett väldigt stort engagemang i studentgruppen, säger Anne-Marie. Det blev mycket intressanta frågeställningar och diskussioner.

Nöjda studenter – och lärare

Hon påpekar också att KI-sidan har lärt sig att preparera och förbereda denna dag bättre.
– Våra studenter verkar vara jättenöjda och har knutit kontakter med flera av kanadensarna, säger Anne-Marie.

Förutom besöket i Sverige har den kanadensiska gruppen även ett samarbete med OsloMet i Norge, där de hade startat sin resa innan de kom  hit. Därifrån kom även två norska studenter och en lärare för att medverka på seminariedagen.

Den Internationella gruppen av lärare från NVS med Anne-Marie Boström som ansvarig hade sökt och beviljats pedagogiska medel för att utveckla internationaliseringen på hemmaplan och med detta utbyte i fokus så får vi nu se hur detta kan utvecklas ytterligare.

Lärare sitter i en trappa i ANA 23.
Delar av lärargruppen från KI, Sverige och Kanada. Foto: Annika Clemes

Ansvariga/Medverkande lärare

  • Anne-Marie Boström
  • Susanne Guidetti
  • Vanja Berggren
  • Anna Jervaeus
  • Sofia Vikström
  • Margarita Mondaca
  • Sara Widén