Halvtidsseminarier Halvtidsseminarium: Sofia Burmester

2022-05-20 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Sal 313, Alfred Nobels Allé 23, Flemingsberg.

”Treatment of prescription narcotic use disorder – clinical characteristics and predictors of outcome”

Profile image

Sofia Burmester

Anknuten till Forskning

Zoom:  https://ki-se.zoom.us/j/69235455563

Huvudhandledare:

Jeanette Westman, PhD, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för omvårdnad

Bihandledare:

Johan Franck, professor, Karolinska Institutet, Klinisk neurovetenskap 

Granskare: 

Holger Theobald, PhD, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Allmänmedicin och primärvård

Agneta Öjehagen, professor, Lunds universitet

Bodil Monwell, PhD,Jönköpings universitet

Kontakt