Event type
Halvtidskontroller
Halvtidskontroll: Marta Butrym

2021-10-05 14:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg
Location
Von Behring, Alfred Nobels Allé 8, Vån 9/ Zoom
Lead

Välkommen till Marta Butryms halvtidskontroll med titeln "Novel vaccines and antiviral treatment for enterovirus infection and disease".

Content

Doktorand

Marta Butrym, Centrum för infektionsmedicin, Institutionen för medicin Huddinge, Karolinska Institutet

Avhandlingens titel

"Novel vaccines and antiviral treatment for enterovirus infection and disease"

Huvudhandledare

Malin Flodström-Tullberg, Ph.D. Professor, Centrum för infektionsmedicin, Institutionen för medicin Huddinge, Karolinska Institutet

Bihandledare

Virginia Stone, Ph.D. Forskarassistent, Centrum för infektionsmedicin, Institutionen för medicin Huddinge, Karolinska Institutet

Karin Loré, Ph.D. Professor, Institutionen för medicin Solna, Karolinska Institutet

Halvtidskommitté

Sara Gredmark Russ, MD, Ph.D. Docent, Centrum för infektionsmedicin, Institutionen för medicin Huddinge, Karolinska Institutet

Lars Frelin, Ph.D. Docent, Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet

Joey Lau Börjesson, Ph.D. Docent, Institutionen för medicinsk cellbiologi, Uppsala Universitet

Kontakt

Event type
Halvtidskontroller
Halvtidskontroll: Mattie Salim

2021-10-27 15:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Location
Solna/S-huset/S2:02/Torsten Gordh
Lead

Deep learning algorithms for tumor detection in screening mammography

Content

Halvtidsnämnd

PhD Emilio Ugalde Morales, Karolinska Institutet, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
MD, PhD Chikako Suzuki, Karolinska Institutet, institutionen för molekylär medicin och kirurgi
MD, PhD, docent Antonios Valachis, Örebro universitetssjukhus, institutionen för medicinska vetenskaper

Handledare

MD, PhD Fredrik Strand, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
MD, PhD, docent Theodoros Foukakis, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
PhD, docent Martin Eklund, Karolinska Institutet, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
PhD, docent Kevin Smith, Kungliga tekniska högskolan, beräkningsvetenskap och beräkningsteknik

Välkommen!

Event type
Halvtidskontroller
Halvtidskontroll: Samin Rahbin

2021-10-22 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Location
Hotell Carolina Tower, plan 5 lokal Medelpad. Samt via Teams
Lead

Zygomaticomaxillary Complex (ZMC) Fractures -Aspects of Diagnostic Methods, Treatment and Complications

Content

Handledare

Babak Alinasab, MD, PhD.
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar

Docent Ola Sunnergren
Linköpings Universitet
Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Öron-, näs-, halssjukdomar

Hatef Darabi, PhD
Karolinska Institutet
Folkhälsomyndigheten

Adj. Prof. Pär Stjärne
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar

Sakkunniga

Prof. Göran Laurell
Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Öron-, näs, halssjukdomar
Uppsala Universitet

Prof. Filip Farnebo
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Rekonstruktiv plastikkirurgi
Karolinska Institutet

Prof. Ann Hermansson
Institutionen för kliniska vetenskaper
Öron-, näs-halssjukdomar
Lunds Universitet

Kontakt

Event type
Halvtidskontroller
Halvtidskontroll: Marcus Holmberg

2021-10-01 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Location
Kursrum 4, B63.
Lead

Pancreatic ductal adenocarcinoma and invasive intraductal papillary mucinous neoplasm – a comparison in clinicopathology and longterm outcomes

Content

Huvudhandledare

Docent Ernesto Sparrelid
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för kirurgi

Bihandledare

Professor Matthias Löhr
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för kirurgi

MD, PhD Poya Ghorbani
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för kirurgi

Halvtidskommitté

MD, PhD Daniel Öhlund
Umeå universitet
Wallenberg centrum för molekylär medicin Onkologi

Professor Bodil Ohlsson
Lunds universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper Internmedicin - epidemiologi

Docent Mikael Wirén
Karolinska Institutet
Institutionen Danderyd

Kontakt

Event type
Halvtidskontroller
Halvtidsseminarium: Katarina Holmberg

2021-10-06 9:00 Add to iCal
Online
Location
Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/67443395943
Lead

”Model for nurse-led person-centred nursing interventions in allogenic hematopoetic cell transplantation-development, implementation and evaluation”

Content

<a href="https://medarbetare.ki.se/people/katarina-holmberg">Katarina Holmberg</a>

  • Title:
  • Phone:
  • Unit:
  • Email: katarina.holmberg@ki.se
catalogue Off On On Off

Huvudhandledare:

Carina Lundh Hagelin, docent, Institutionen för vårdvetenskap, forskarutbildning, palliativt forskningscentrum, Ersta Sköndal Bräcke högskola 

Bihandledare:

Karin Bergqvist, högskolelektor, Institutionen för omvårdnadsvetenskap, Sophiahemmet Högskola 

Yvonne Wengström, professor, Sektionen för omvårdnad, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Granskare:

Karin Ahlberg, professor, Institutionen för omvårdnadsvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Lena-Marie Peterson, lektor, Sektionen för omvårdnad, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Stig Lenhoff, docent, Institutionen för hematologi, Skånes Universitetssjukhus, Lund

 

Anmälan till Annica Karlsson vid önskan att i förväg ta del av material. 

Kontakt

Event type
Halvtidskontroller
Halvtidskontroll: Peter Tedeholm

2021-09-17 13:00 Add to iCal
Online
Location
Zoom
Lead

Välkommen till Peter Tedeholms halvtidskontroll, fredagen den 17 september kl 13.00.

Content

Titel

"Predictors of selection process and work-related characteristics within counterterrorism intervention units”.


Huvudhandledare

Ph.D, MD Agneta Larsson, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet

 

Bihandledare

Associate Professor Anders Sjöberg, Institutionen för psykologi, Stockholms Universitet

Ph.D. Irene Lund, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet

Professor Elkhonon Goldberg, School of Medicine, New York University         
 

Halvtids styrelse      

Professor Ole Boe, Department of Business, Strategy and Political Sciences, School of Business, Campus Drammen

Professor Martin Bäckström, Institutionen för psykologi, Lunds Universitet

Associate professor Johnny Hellgren, Institutionen för psykologi, Stockholms Universitet

Kontakt

Event type
Halvtidskontroller
Halvtidskontroll: Jing Wu

2021-09-24 9:30 Add to iCal
Campus Solna
Location
ARC:s stora konferensrum, plan 10, Tomtebodavägen 18a, Solna och online via Zoom (https://ki-se.zoom.us/j/67871894202)
Lead

Välkommen till Jing Wus halvtidskontroll fredagen den 24 september 2021 kl. 09:30. Hybridseminarium som hålls via Zoom och i ARC:s stora konferensrum på plan 10, Solna.

Content

Titel

"Ambient Air Pollution and Noise: How They Affect Mental Health in Older Adults?"

Författare

Jing Wu, Karolinska Institutet, Aging Research Center (ARC), Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Huvudhandledare

Debora Rizzuto, Karolinska Institutet, Aging Research Center (ARC), Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Bihandledare

Tom Bellander, Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Petter Ljungman, Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Giulia Grande, Karolinska Institutet, Aging Research Center (ARC), Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Halvtidsnämnd

Fang Fang, Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Cecilia Stenfors, Stockholms universitet, Psykologiska institutionen

Lars Rylander, Lunds universitet, Avdelningen för arbets- och miljömedicin

Delta via Zoom

Anslut till mötet med Zoomlänk.

Kontakt

Event type
Halvtidskontroller
Halvtidskontroll: Koshiar Medson

2021-09-22 16:00 Add to iCal
Online
Location
Zoom
Lead

Välkommen till Koshiar Medsons halvtidskontroll, onsdagen den 22 september kl 16.00.

Content

Titel

"Clinical applications of MRI in diagnosis of pulmonary embolism".


Huvudhandledare

Peter Lindholm, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet

 

Bihandledare

Eli Westerlund, Medicin, Karolinska Institutet

 

Kontakt

Event type
Halvtidskontroller
Halvtidskontroll: Albin Sjöblom

2021-10-06 13:00 Add to iCal
Campus Solna
Location
J5:12 Greitzrummet
Lead

Välkommen till Albin Sjöbloms halvtidskontroll, onsdagen den 6 oktober kl 13.00.

Content

Titel

"Clinical and physiological consequences of preoxygenation using high flow nasal oxygen in emergency anesthesia"


Huvudhandledare

Doc Malin Jonsson Fagerlund, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet

 

Bihandledare

Med Dr Magnus Hedberg, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet

Prof Lars I Eriksson, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet

 

Halvtidsnämnd

Doc Sophie Lindgren, Avdelningen för Anestesi och Intensivvård, Göteborgs Universitet

Doc Åke Norberg, Institutionen för Klinisk Vetenskap, Intervention och Teknik, Karolinska Institutet

Doc Johan Petersson, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet

Delta via zoom

Zoomlänk här

Kontakt

Subscribe to Halvtidskontroller