Skip to main content

Event type
Halvtidskontroller
Halvtidskontroll: Andrea Porserud

2020-03-05 13:30
Campus Flemingsberg
Location
Alfred Nobels allé 23, S403
Lead

Titel: The effect of structured methods to enhance physical activity after abdominal surgery due to cancer

Content

Huvudhandledare

Maria Hagströmer, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi

Bihandledare

Malin Nygren-Bonnier, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi

Markus Aly, med.dr, Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Halvtidsnämnd

Ingrid Demmelmaier, docent, Uppsala Universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Ann Langius-Eklöf, professor, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för omvårdnad

Andres Ullén, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för onkologi-patologi

Kontakt

H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
catalogue Off Off Off Off

Event type
Halvtidskontroller
Halvtidskontroll: Ying Wang

2019-12-16 13:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Location
Bioclinicum J3:12, Nanna Svartz
Lead

Titel: Studies on the pro-resolving mechanisms of the immune system and their role in Alzheimer's disease

Contact

Event type
Halvtidskontroller
Halvtidskontroll: Fabio Socciarelli

2019-12-17 10:00
Campus Solna
Location
Scilifelab, room Fire (floor gamma 2)
Lead

Validation of proteomic data through histology and immunohistochemistry

Content

Halvtidsnämnd

Docent Theodoros Foukakis, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
PhD Jan Mulder, Karolinska Institutet, institutionen för neurovetenskap
Professor Carolina Wählby, Uppsala universitet, institutionen för informationsteknologi

Handledare

PhD Henrik Johansson, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
Professor Janne Lehtiö Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
Docent Johan Hartman, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Välkommen!

Event type
Halvtidskontroller
Halvtidsseminarium Irene Brusini

2019-12-10 14:00
Annan
Location
KTH Flemingsberg, Hälsovägen 11. Plan 7, rum 7320
Lead

Methods for the analysis and characterization of brain morphology from MRI images

Handledare: Örjan Smedby
Bihandledare: Chunliang Wang, Eric Westman och Lars-Olof Wahlund

Contact

Event type
Halvtidskontroller
Halvtidskontroll: Nahila Justo

2019-12-13 10:00
Campus Solna
Location
Widerströmska Huset, Tomtebodavägen 18, rum "Mary"
Lead

Real world outcomes in oncology

Handledare: Linus Jönsson

Contact

Event type
Halvtidskontroller
Halvtidskontroll: Simon Svedman

2019-12-16 13:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Location
Biblioteket A2:07
Lead

Prediktorer för och prevention av venös tromboembolism och läkningsstörning vid immobilisering av nedre extremitet

Content

Huvudhandledare: Paul Ackermann

Event type
Halvtidskontroller
Halvtidskontroll: Riccardo Cristiani

2019-12-13 10:00
Annan
Location
Ejnarsalen, Sophiahemmet, Hus O, våning 3
Lead

Anterior cruciate ligament reconstruction - subjective knee function, graft failure and revision surgery

Content

Huvudhandledare: Anders Stålman

Event type
Halvtidskontroller
Halvtidskontroll: Christine Reus

2019-12-09 16:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Location
Adams-Ray, D5-58
Lead

Developing a novel electronic sphincter for the treatment of male and female stress urinary incontinnence: pre-clinical and clinical trials prior to CE marking

Event type
Halvtidskontroller
Halvtidskontroll: Georgios Tsakonas

2019-12-12 11:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Location
Lecture hall, CCK, R8:00
Lead

Biomarkers for CNS metastasis in Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC)

Content

Halvtidsnämnd

Docent Bengt Bergman, Sahlgrenska Sjukhuset/Sahlgrenska Akademien
Professor Richard Rosenquist Brandell, Karolinska Sjukhuset/Karolinska Institutet, institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Professor Anders Hjerpe, Karolinska Sjukhuset/Karolinska Institutet, institutionen för laboratoriemedicin

Handledare

Docent Simon Ekman, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
PhD Signe Friesland, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
Professor Rolf Lewensohn, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
PhD Cristian Ortiz Villalon, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Välkommen!

Event type
Halvtidskontroller
Halvtidskontroll Oskar Flygare

2019-12-09 9:15
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Location
Askö föreläsningssal, M57, Huddinge
Lead

Titel: Improving access and outcomes in the treatment of obsessive-compulsive disorder

Content

Huvudhandledare:

Lektor Christian Rück, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:

Professor David Mataix-Cols, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Adjunkt Erik Andersson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Halvtidsnämnd:

Post doc Emma Frans, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet

Professor Bo Melin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Professor Lars-Göran Öst, Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet

Contact

Subscribe to Halvtidskontroller