Halvtidsseminarier Halvtidkontroll - Maja Andersson

2024-05-07 14:30 - 16:30 Add to iCal
Danderyds sjukhus Entrévägen 2, målpunkt J, plan 5, seminarierum Dens

Effekter av fetma-reducerande kirurgi på fetma- och diabetes-associerad störning av hemostas, inflammation och endotelfunktion.

Huvudhandledare:
Håkan Wallén, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Bihandledare:
Anders Thorell, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Anna Ågren, Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Betygskommitté:
Jonas Spaak, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Folke Hammarqvist, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Lisa Juntti-Berggren, Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

 

Kontakt

Maja Andersson Doktorand