Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Hao Li

2024-05-02 9:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna BioClinicum, Solna, floor 7, room: J7-10 Cerium

Titel: "Involvement of blood-brain-barrier associated microglia and pericytes in the development of amyloid β pathology in AppNL-G-F AD mice"

Huvudhandledare:

Per Nilsson, Docent, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för neurogeriatrik

Bihandledare:

Katrine Dahl Bjørnholm, Postdoktor, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för neurogeriatrik

Michael Vanlandewijck, Forskare, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, avdelningen för Metabolism/ICMC

Halvtidskommitté:

Lars Jakobsson, Docent, Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, avdelningen för Vaskulärbiologi

Dag Sehlin, Docent, Uppsala Universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Molekylär geriatrik

Ingrid Nilsson, Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Vaskulärbiologi

 

Kontakt

Hao Li Doktorand