Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Lucas Baldran

2024-05-08 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna J5:12 Greitzrummet

Targeting tumor-intrinsic pathways to promote efficacy of T cell-based immunotherapies

Halvtidsnämnd

Docent Michael Uhlin, Karolinska Institutet, institutionen för medicin, Huddinge
Docent Margareta Wilhelm, Karolinska Institutet, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
Professor Susanne Gabrielsson, Karolinska Institutet, institutionen för medicin, Solna

Handledare

Huvudhandledare

PhD Jeroen Melief, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Bihandledare

Professor Rolf Kiessling, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
Professor Andreas Lundqvist, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Välkommen!