Halvtidsseminarier Halvtidskontroll Henrik Hellqvist

2024-04-29 14:00 - 16:00 Add to iCal
Danderyds sjukhus Hjärtklinikens konferensrum, målpunkt J, plan 2

Assessment of arterial stiffness in population at increased cardiovascular risk

Huvudhandledare:
Jonas Spaak, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Bihandledare:
Thomas Kahan, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Halvtidskommitté:
Andreas Roos,  Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Solna
Agne Laucyte-Cibulskiene, Lunds Universitet, Institutionen för Kliniska Vetenskaper
Martin Jacobsson, Kungliga Tekniska Högskolan, Hälsoinformatik och logistik

 

 

Kontakt

Henrik Hellqvist Doktorand