Disputationer Disputation: Camilla Malm

2022-04-29 9:00 Add to iCal
Södersjukhuset Årsta aula, Jägargatan 20

Upper-tract urothelial carcinoma - diagnostics and prognostic factors.

Opponent

Adjunct Professor Peter Boström, University of Turku, Department of Clinical Medicine

Betygsnämnd

Docent Johan Stranne Göteborgs universitet, avdelningen för urologi
Docent Pernilla Sundqvist, Örebro universitet, institutionen för medicinska vetenskaper
Docent Anders Näsman, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Handledare

Huvudhandledare

PhD Marianne Brehmer, Karolinska Institutet, institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Bihandledare

PhD Georg Jaremko, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
PhD Birgitta Sundelin von Feilitzen, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Välkommen!