Disputationer Disputation: Antoinette Lundahl

2024-05-31 9:00 Add to iCal
Campus Solna Inghesalen, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A

The motives and ethical justifiability of treating patients with borderline personality disorder under compulsory care.

Författare

Antoinette Lundahl, Centrum för hälso- och sjukvårdsetik, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Opponent

Tuija Takala, Aalto-universitetet, Finland

Betygsnämnd

Sophie Liljedahl, Sektionen för psykiatri och neurokemi, Göteborgs universitet
Erik Malmqvist, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet
Pernilla Pergert, Centrum för forsknings- och bioetik, Uppsala universitet

Huvudhandledare

Niklas Juth, Centrum för forsknings- och bioetik, Uppsala universitet

Bihandledare

Gert Helgesson, Centrum för hälso- och sjukvårdsetik, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Kontakt