Disputationer Disputation Gustav Malmer

2024-05-24 13:00 - 16:00 Add to iCal
Danderyds sjukhus Föreläsningssal Hjärtat, målpunkt J, plan 5 eller via Zoom. Se Zoom-länk längst ned på sidan.

Mortality prediction and equity in emergency care

Huvudhandledare:
Eli Westerlund, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KIDS)

Bihandledare:
Richard Åhlberg, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KIDS)
Per Svensson, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS)

Betygsnämnd:
Amaia Calderon Larrañaga, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Katarina Göransson, Högskolan Dalarna, Institutionen för hälsa och välfärd
Ardavan Khoshnood, Lunds Universitet, Institutionen för Kliniska Vetenskaper

Opponent:
Daniel Wilhelms, Linköpings Universitet, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV)
 

För att delta via Zoom, klicka här:

Mötes-ID: 687 9877 1781


 

 


 


 

Kontakt

Gustav Malmer Doktorand