Disputationer Disputation Tim Nordenfur

2024-05-20 10:00 - 13:00 Add to iCal
KTH, Flemingsberg, Hälsovägen 11, sal T1

Advancing cardiovascular shear wave elastography and image registration

Huvudhandledare:
Matilda Larsson, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KIDS) samt Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Bihandledare:
Kenneth Caidahl, Karolinska Institutet, Institutionen för Molekylär medicin och kirurgi (MMK)
Dmitry Grishenkov, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Medicinsk avbildning

Betygsnämnd:
Neda Haj Hosseini, Linköpings Universitet
Maria Fernström, Gymnastik och Idrottshögskolan, GIH
Aristomenis Manouras, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Solna

Opponent:
Gabriel Hanssen Kiss, Norges Tekniska-Naturvetenskapaliga Universitet (NTNU)

 

 

Kontakt

Tim Nordenfur Doktorand