Skip to main content

Event type
Disputationer
Disputation: Anna Nordgren Rogberg

2020-05-08 9:00
Danderyds sjukhus
Location
Föreläsningssal "Hjärtat", plan 5, Hus 18, Danderyds sjukhus, Danderyd
Lead

Titel på avhandlingen: 'Current diagnostic aspects on acute and chronic pulmonary embolism: MRI in acute pulmonary embolism, CT in chronic thromboembolic pulmonary hypertension and what the radiologists actually know'.

Content

Opponent

Thomas Hansen, Uppsala Universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Radiologi

Huvudhandledare

Peter Lindholm, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Bihandledare

Sven Nyrén, Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Diagnostisk radiologi

Eli Westerlund, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, Danderyds sjukhus

Betygsnämnd

Margareta Holmström, Linköpings Universitet, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Avdelningen för diagnostik och specialistmedicin 

Torkel Brismar, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC, radiologi

Anna Kiessling, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, Danderyds sjukhus

Contact

Event type
Disputationer
Disputation: Francesca Bignami

2020-04-17 10:00
Campus Solna
Location
Inghesalen, Tomtebodavägen 18a, Karolinska Institutet, Solna
Lead

Välkommen till Francesca Bignamis disputation den 17 april 2020 kl. 10:00 i Ingehsalen, Tomtebodavägen 18a, Solna. Det går även att delta online via Zoom.

Content

Delta i mötet online

Via länk: https://ki-se.zoom.us/j/9970578689

Mötes-ID: 997 057 8689

Delta i mötet via mobil eller läsplatta

Du kan delta genom att ladda ner gratisappen Zoom Cloud Meetings iOS eller Android app. När du öppnar appen ansluter du till mötet genom att ange mötets ID-nummer: 997 057 8689

Delta via 'One tap mobile'

+46850500828,,9970578689# Sverige
+46850500829,,9970578689# Sverige

Delta via telefon

Du kan ansluta till mötet via telefon genom att ringa något av följande nummer och därefter knappa in mötets ID-nummer: 997 057 8689 när du uppmanas göra det:

+46 8 5050 0828 Sverige
+46 8 5050 0829 Sverige
+46 8 5052 0017 Sverige
+46 850 539 728 Sverige
+46 8 4468 2488 Sverige

Mötes-ID: 997 057 8689

Om du befinner dig utomlands, kan du hitta det nummer som gäller för det land du befinner dig i på länken: https://ki-se.zoom.us/u/cmtoTwbSH

Titel

"External collaborations in multinational pharmaceutical companies"

Författare

Francesca Bignami, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Huvudhandledare

Pauline Mattsson, Lunds universitet, Företagsekonomiska institutionen

Bihandledare

Jarno Hoekman, Utrecht University, Copernicus Institute of Sustainable Development, Innovation Studies, Nederländerna

Carl Johan Sundberg, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Opponent

Finn Valentin, Copenhagen Business School, Department of Strategy and Innovation, Danmark

Betygsnämnd

Mats Engwall, KTH, Industriell ekonomi och organisation

Olof Zaring, Göteborgs universitet, Institutionen för ekonomi och samhälle

Shai Mulinari, Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Contact

Event type
Disputationer
Disputation - Zurab Bzhalava

2020-04-03 9:00 - 13:00
Campus Flemingsberg
Location
9Q (Månen), plan 9, Alfred Nobels Allé 8.
Lead

"Machine Learning and Data-Parallel Processing for Viral Metagenomics"

Content

Huvudhandledare

Joakim Dillner, Professor, Department of Laboratory Medicine, Karolinska Institutet

Bihandledare

Karin Sundström, MD PhD, Department of Laboratory Medicine, Karolinska Institutet

Piotr Bała, Professor, Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw

Opponent

Ola Spjuth, Associate Professor, Department of Pharmaceutical Biosciences, Uppsala University

Betygsnämnd

Panagiotis Papapetrou, Professor / Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University

Tobias Allander, Professor, Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology, Karolinska Institutet

Jim Dowling, Docent, Division of Software and Computer Systems, KTH Royal Institute of Technology

Contact

Event type
Disputationer
Disputation - Oksana Goroshchuk

2020-04-17 9:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Location
Birkeaulan, Blickagången 9, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Lead

"Targeting Polo-like kinase 1 in pediatric leukemia"

Content

Huvudhandledare

Caroline Palm Apergi, Assistant Professor, Division of Biomolecular and Cellular Medicine, Department of Laboratory Medicine, Karolinska Institutet

Bihandledare

C.I.Edvard Smith, Professor, Division of Biomolecular and Cellular Medicine, Dep of Laboratory Medicine, Karolinska Insitutet

Samir EL Andaloussi, Associate Professor, Division of Biomolecular and Cellular Medicine, Department of Laboratory Medicine, Karolinska Institutet

Opponent

Aristidis Moustakas, Professor, Department of Cell and Molecular Biology, Uppsala University

Betygsnämnd

Arne Lindqvist, Associate Professor, Department of Cell and Molecular Biology, Karolinska Institutet

Martin Höglund, Associate Professor, Division of Hematology, Department of Medical Sciences,
Uppsala University

Helen Kaipe, Associate Professor, Division of Biomolecular and Cellular Medicine, Department of Laboratory Medicine, Karolinska Institutet

Contact

Event type
Disputationer
Disputation: Antje Märtin

2020-04-17 9:30
Campus Solna
Location
Petrénsalen, Nobels väg 12B, Karolinska Institutet, Solna
Lead

Välkommen till Antje Märtins disputation kl. 09:30 i Petrénsalen den 17 April 2020. Det går även att delta online via Zoom (detaljer om hur du ansluter via Zoom meddelas senare).

Content

Titel

"Molecular and functional neuroanatomy of mood disorder circuits"

Författare

Antje Märtin, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap

Huvudhandledare

Konstantinos Meletis, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap

Bihandledare

Jonas Frisén, Karolinska Institutet, Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Rickard Sandberg, Karolinska Institutet, Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Opponent

Amit Zeisel, Israel Institute of Technology, Department of Biotechnology and Nanomedicine, Faculty of Biotechnology and Food Engineering, Israel

Betygsnämnd

Maria Lindskog, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Christina Broberger, Stockholms universitet, Institutionen för biokemi och biofysik

Mats Nilsson, Stockholm universitet, Institutionen för biokemi och biofysik

Contact

Event type
Disputationer
Disputation: Andri Papakonstantinou

2020-04-17 9:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Location
Jan Lindsten Lecture Hall (A4:04)
Lead

Studies of side effects related to adjuvant breast cancer regimens with focus on chemotherapy

Content

Opponent

Professor Bjørn Naume University of Oslo Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine

Betygsnämnd

Professor Mef Nilbert Copenhagen University, Department of Clinical Medicine
Docent Entela Bollano Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin, institutionen för medicin 
Docent Stefan Bergström Uppsala universitet centrum för klinisk forskning och Umeå universitet

Huvudhandledare

Professor Jonas Bergh, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Bihandledare

PhD Elham Hedayati, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
PhD Laila Hübbert Linköpings universitet, institutionen för hälsa, medicin och vård

 

Event type
Disputationer
Disputation: Patrick Scicluna

2020-04-21 13:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Location
BioClinicum J3:03 Bengt Robertsson
Lead

Differential microRNA and metabolic expressions in neuroendocrine and cervical carcinomas

Content

Delta i mötet online

Via länk: https://ki-se.zoom.us/j/794939026?pwd=Mm1hRVVxYVc1bUdKYWM3S0UzNDRHQT09

Lösenord: 765072

Delta i mötet via mobil eller läsplatta

Du kan delta genom att ladda ner gratisappen Zoom Cloud Meetings iOS eller Android app. När du öppnar appen ansluter du till mötet genom att ange mötets ID-nummer:794 939 026

Opponent

Professor Xiao-Feng Sun, Linköpings universitet, institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

Betygsnämnd

Docent Mikael Lindström, Karolinska Institutet, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Professor Kjell Öberg, Uppsala universitet, institutionen för medicinska vetenskaper
Docent Agné Kulyté, Karolinska Institutet, institutionen för medicin, Huddinge

Huvudhandledare

Docent Weng-Onn Lui, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Bihandledare

Professor Catharina Larsson, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
Professor Björn Andersson, Karolinska Institutet, institutionen för cell- och molekylärbiologi

Event type
Disputationer
Disputation - Jiri Bartek

2020-04-02 8:30
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Location
Zoom meeting - Norrbacka S2:01, Rehabsalen
Lead

Elucidating the role of DNA damage and Human Cytomegalovirus in Medulloblastoma and Glioblastoma

Content

zoom meeting id: 724-915-778
https://ki-se.zoom.us/j/724915778

Huvudhandledare:

Cecilia Söderberg-Naucler, Professor
Karolinska Institutet
Department of Medicine, Solna Division of Microbial Pathogenesis

Opponent:

Einar Vik-Mo, PhD
Oslo University
Department of Clinical Medicine Division of Neuroscience

Bihandledare:

Afsar Rahbar, Associate professor
Karolinska Institutet
Department of Medicine, Solna Division of Microbial Pathogenesis

Giuseppe Stragliotto, MD, PhD
Karolinska Institutet
Department of Medicine, Solna Division of Microbial Pathogenesis

Mikael Svensson, Professor
Karolinska Institutet
Department of Clinical Neuroscience Division of Neurosurgery

Betygsnämnd:

Susan Pfeifer, Professor
Uppsala University
Department of Women and Child Health Division of Molecular Genetics

Leif Salford, Professor
Lund University
Department of Clinical Sciences Division of Neurosurgery

Oscar Fernandez-Capetillo, Professor
Karolinska Institutet
Department of Medical Biochemistry and Biophysics
Division of Genome Biology

Event type
Disputationer
Disputation: Qing Shen

2020-04-17 9:00
Campus Solna
Location
Atrium, Nobels vägen12B
Lead

Titel: Stress during cancer diagnostic workup

Content

Opponent: Ping Qin, Oslo universitet
Handledare: Fang Fang, Yang Cao, Pär Sparén, Maria Schelin

Join by Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/218473157

Join by Skype for Business: https://ki-se.zoom.us/skype/218473157

Contact

Event type
Disputationer
Disputation: Maria Manti

2020-04-17 9:00
Campus Solna
Location
Biomedicum Lecture Hall 1, Solnavägen 9, Karolinska Institutet, Solna.
Lead

Titel på avhandlingen: 'Developmental origins of polycystic ovary syndrome: role of early adverse life events on adult health'.

Content

Opponent

Jenny A. Visser, Erasmus MC, University Medical Center Rotterdam, Department of Internal Medicine

Huvudhandledare

Elisabet Stener-Victorin, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Bihandledare

Angelica Lindén Hirschberg, Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Anna Benrick, Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Thais de Castro Barbosa, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin

Betygsnämnd

Tore Bengtsson, Stockholm universitet, Institutionen för molekylär biovetenskap

Jurga Laurencikiene, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin

Rochellys Diaz Heijtz, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap

 

Join Zoom Meeting

https://ki-se.zoom.us/j/233531667

Meeting ID: 233 531 667

Join by Skype for Business

https://ki-se.zoom.us/skype/233531667

Contact

Subscribe to Disputationer